Vergadering bestuurscommissie Stadsdeel West

 

De Bestuurscommissie West komt gewoonlijk elke twee weken op dinsdagavond bij elkaar voor beeld-, oordeel- en besluitvorming. De commissieleden van GroenLinks zijn tijdens deze vergaderingen aanwezig.

 

De vergaderingen van de Bestuurscommissie zijn openbaar en voor iedereen bij te wonen op de publieke tribune van het Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250. Ook zijn de vergaderingen thuis te volgen via de livestream.

 

Agenda Oordeelvormende Vergadering 23 mei (grote zaal):

• 19:30 - 20:00 – Ruimte voor inspraak van bewoners over niet-geagendeerde onderwerpen - Mondelinge vragen AB-leden - Kijk op de Wijk

• 20:00 - 21:00 – Advies Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Woordvoerder GL Yvette Hofman

 

Agenda Oordeelvormende Vergadering 23 mei (kleine zaal):

• 20:00 - 21:00 – Stedelijke Voortgangsrapportage Schuldhulpverlening. Woordvoerder GL Bernadette Vieverich

 

Agenda Besluitvormende Vergadering 23 mei (grote zaal) 21:00 – 22:00 uur:

• Advies Meerjarenplan Fiets 2017-2022. Woordvoerder GL Yvette Hofman

• Advies Woonagenda 2025. Woordvoerder GL Yvette Hofman

• Westerpark-West: advies AB na inspraak. Woordvoerder GL Yvette Hofman

 

Als bewoner kan je ook inspreken tijdens de vergadering. Je moet je dan uiterlijk 24 uur van te voren melden via bestuurscommissie.sdw@amsterdam.nl onder vermelding van het onderwerp.

De hele agenda, meer informatie, documenten en vergaderstukken kun je vinden op de website van Stadsdeel West.

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter

Locatie

Stadsdeelkantoor West
Bos en Lommerweg 250
1055EK Amsterdam
Nederland