Michiel Pijpers

Stadsdeelcommissie (Westerpark)

Samen houden we Westerpark leuk.

Mijn naam is Michiel Pijpers. Ik woon sinds 6 jaar in de Staatsliedenbuurt.

Door de veranderende structuur van de stadsdelen komt de gemeente steeds verder af te staan van de inwoners. Ik wil me de komende jaren inzetten voor GroenLinks om de stadsdelen relevant te houden en om inwoners in positie te brengen om invloed uit te oefenen op gemeentelijke besluiten. Van beroep ben ik planoloog. De sociale samenhang kan verbeterd worden door toegankelijke openbare ruimte te creëren. Meer plek voor voetgangers en fietsers en minder voor auto’s.