Tirza Gevers

Stadsdeelcommissie (Westerpark)

"De kandidatencommissie ziet in Tirza een veelbelovend lid van de stadsdeelcommissie, die een spilfunctie kan vervullen als het gaat om het betrekken van de bewoners uit Westerpark bij wat er speelt in hun buurt."

Ik ben geboren in de Baarsjes, verhuisde als tiener naar Bos en Lommer en momenteel woon ik met veel plezier in Westerpark. Van dichtbij heb ik de veranderingen van dit prachtige stadsdeel meegemaakt en ben ik als het ware meegegroeid met de volwassenwording van West. Momenteel volg ik de Master Midden-Oostenstudies aan de UvA, ben ik student-assistent en loop ik stage bij De Groene Amsterdammer. Daarnaast ben ik werkzaam als studiebegeleider op Het 4e Gymnasium in de Houthavens en verantwoordelijk voor de webredactie bij ZemZem, het enige onafhankelijke tijdschrift in Nederland over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam.

Ik wil me inzetten voor een Westerpark dat, ondanks de grote veranderingen die het gebied momenteel ondergaat, een gebied blijft waar iedereen zich welkom voelt. Om dit te bereiken zijn wat mij betreft creativiteit en samenwerking onmisbaar. Ik sta voor een Westerpark waar je je buren persoonlijk kent, waar een goede balans is tussen festival en rust, waar bewoners mogen meebeslissen over welke problemen moeten worden opgepakt door de gemeente en de politie en waar veel ruimte is voor groen, speelplekken, voetganger en fietser.