Emel Can - GroenLinks Amsterdam West
Emel Can - GroenLinks Amsterdam West

De kracht van bewoners – voorbij terughoudendheid a.u.b.

Regelmatig bloggen fractieleden van GroenLinks Amsterdam West over hun persoonlijke en politieke ervaringen in Amsterdam West. Deze keer blogt raadslid Emel Can over een succesvol GroenLinks voorstel: het betrekken van bewoners bij leegstaande bedrijfsruimten.

 

Bewoners betrekken bij leegstand bedrijfsruimten

Begin vorig jaar diende ik namens GroenLinks Amsterdam West een motie in, waarin het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West wordt opgedragen om “in de wijken waar leegstand van kleinschalige bedrijfsruimten hoog is, de bewoners mee te laten denken over de invulling van de ruimten, zodat daarmee een betere match wordt gerealiseerd tussen vraag en aanbod.”

De motie om bewoners te betrekken bij leegstaande winkel- en/of bedrijfspanden, komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar kwam er op verzoek van bewoners een biologische eetwinkel op de Bos en Lommerweg. En ook Geef om de Jan Eef is een goed voorbeeld waarbij ondernemers en bewoners nauw samenwerken, zoals o.a. recent met PopUpKantoren. Mooie voorbeelden van initiatieven om ook te stimuleren op andere plekken in het stadsdeel.

Terughoudendheid

Dus: bewoners betrekken bij leegstaande bedrijfsruimten leek mij een voorstel, waar iedereen het mee eens zou kunnen zijn. Echter, een aantal andere deelraadsfracties reageerden nogal terughoudend. D66 zag bijvoorbeeld geen toegevoegde waarde in het betrekken van bewoners; "Het is aan de bedrijfseigenaren om te bepalen hoe de winkels worden ingevuld." Ook VVD liet de leegstaande panden liever aan de marktwerking over.

Dat het wellicht - ook zakelijk - interessant zou kunnen zijn om met bewoners van gedachten te wisselen over hun wensen, klonk deze partijen blijkbaar niet logisch in de oren. Hiermee negerend dat als het soort winkel voldoet aan de behoefte en wensen van de bewoners, dat de slaagkans van de ondernemer ook groter is. Een vreemd standpunt vond ik, helemaal voor die partij die zich als spreekbuis van de ondernemer presenteert.

Voorbij terughoudendheid?

Ondanks de bezwaren van D66, VVD en SP haalde het voorstel om bewoners te betrekken bij leegstaande bedrijfspanden gelukkig een meerderheid in de deelraad van West. Afgelopen december informeerde het Dagelijks Bestuur de raadsleden over de uitvoering van deze motie. Tot mijn vreugde zijn er successen geboekt op het Columbusplein, Van Gentplein en Ernest Staesplein.

De invulling van leegstaande bedrijfsruimtes is goed nieuws voor iedereen: voor de bewoners, de ondernemers en de leefbaarheid in de buurt. Het is goed om te zien dat de buurt nu een actieve rol bij de invulling van de panden neemt en dat de buurtbewoners ook betrokkenheid tonen bij de invulling van de openbare ruimte. Misschien is het tijd dat een aantal partijen zich eens gaan beraden op hun standpunt m.b.t. de inspraakmogelijkheden en de kracht van buurtbewoners?

Een ander voorbeeld van bewoners en ondernemers betrekken bij leegstand is Coop MidWest, lees hier meer.