Vacatures

Vacatures voor een nieuwe voorzitter en secretaris

Wil jij je inzetten voor groene en linkse politiek in stadsdeel West? Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West zoekt een nieuwe voorzitter en een secretaris. Geef je snel op!

De afdeling 

Amsterdam West is een dynamisch en divers deel van Amsterdam. Als GroenLinks doen we hard ons best om van waarde te zijn voor alle bewoners in het stadsdeel. Met bijna 1000 leden zijn we een van de grootste GroenLinks-afdelingen van het land, en met vijf gekozen stadsdeelcommissieleden en één stadsdeelbestuurder nemen we ook groot deel van de politieke verantwoordelijkheid in West op ons. 
Het afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam West zorgt voor de ondersteuning van de fractieleden en is tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de politiek en de leden. Verder zijn wij als bestuur verantwoordelijk voor zaken als de afdelingsfinanciën, het organiseren van ledenvergaderingen en het voorbereiden van verkiezingen. Op deze manier werken we samen met de fractie, de bestuurder en de GroenLinksers in West aan het verwezenlijken van onze idealen.

Voorzitter 

Als voorzitter vervul je een verbindende, leidende, en motiverende rol, zowel binnen de partij, als naar buiten toe. We verwachten geen schaap met vijf poten. Het profiel van onze ideale voorzitter vind je hieronder.
De voorzitter heeft de volgende taken:

 • Algehele coördinatie bestuur;
 • Het onderhouden van de contacten met fractie en dagelijks bestuurder, het zicht houden op de politieke stand van zaken en zo nodig interveniëren;
 • Stimuleren van actieve discussie binnen de afdeling;
 • Activeren van de leden van de afdeling
 • Het vertegenwoordigen van (de leden van) de afdeling, zowel intern als extern;
 • Zorgen dat het bestuur als een team werkt;
 • Voorzitten bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
 • Aanspreekpunt zijn voor leden, fractie, externen.
 • Wat voor kwaliteiten we het liefst zien in een voorzitter?
 • Een verbindende leiderschapsstijl;
 • Bestuurservaring, politiek/strategisch inzicht, brede maatschappelijke belangstelling;
 • Het bewaken van de afgesproken taken en deze samen tot een goed einde weten te brengen;
 • Het voorzitterschap kost doorgaans één dagdeel per week.

 

Secretaris

De secretaris is de organisatorische spil van het bestuur en het eerste aanspreekpunt van het bestuur richting de fractie en de leden. 
De secretaris:

 • houdt overzicht over agenda's en activiteiten en organiseert bijeenkomsten;
 • heeft een aantal formele taken vanuit de statuten van de afdeling: verslag algemene ledenvargadering (ALV) en bestuursvergadering en andere bestuursbijeenkomsten; 
 • zorgt dat de ledenadministratie up-to-date is (en bewaakt de wettelijke kaders voor gegevensbeheer (avg) en helpt nieuwe (bestuurs)leden om wegwijs te worden binnen de afdeling);
 • draagt bij aan de goede communicatie binnen de afdeling;
 • zorgt voor goede opvolging van de actiepunten- en takenlijst.

Wie ben jij?

Jij hebt:

 • Interesse in de actuele lokale politiek
 • Een goed inschattingsvermogen en houdt ervan om gestructureerd en zorgvuldig te werk te gaan en overzicht te houden;
 • Affiniteit met GroenLinks en bent lid van de partij;
 • Minimaal een dagdeel per week beschikbaar voor de werkzaamheden;
 • Tijd om naast de bestuursvergaderingen aan andere GL-activiteiten deel te nemen om zo contact met leden, fractie en andere afdelingen van GroenLinks in Amsterdam te onderhouden;
 • Een pro-actieve houding.

 
Wat bieden wij?

 • Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam;
 • Het opbouwen van bestuurservaring en 
 • Een netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken;
 • Een kijkje in de keuken van de lokale politiek.
 • Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald. Een interne kandidatencommissie zal je sollicitatie beoordelen waarna je, inclusief advies van de interne kandidatencommissie, wordt voorgedragen aan de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV beslist dan uiteindelijk welke kandidaat wordt benoemd.

Procedure

Interesse? Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: amsterdamwest@groenlinks.nl

 • Kandidaten kunnen tot en met 15 maart hun beschikbaarheid kenbaar maken door het sturen van een motivatie met CV aan de interne kandidatencommissie.
 • We moedigen iedere geïnteresseerde aan om eens een bestuursvergadering mee te lopen. Deze vinden plaats op de tweede maandag van elke maand.
 • In de laatste week van maart en eerste week van april spreekt de interne kandidatencommissie met alle kandidaten. 
 • Bekendmaking van de beschikbare kandidaten geschiedt op 8 april 2020.
 • Op de ALV van 23 april 2020 wordt de kandidaten de gelegenheid geboden zich te presenteren aan de leden. Vervolgens zal schriftelijk gestemd worden. De kandidaat met de meeste stemmen wordt per direct benoemd.

Diversiteit in de organisatie vinden we belangrijk. Vooral mensen met een andere dan alleen een westerse achtergrond nodigen wij van harte uit om te solliciteren.
Er zijn ook veel andere leuke mogelijkheden om actief te worden bij GroenLinks Amsterdam West. Kijk snel of er iets voor jou bij zit!