Nieuws van Bernadette Vieverich

‘Ik wil graag het vrolijke nootje van de dag blijven.’ Gesprekken met vijf vrouwen in de thuishulp

Sinds de bezuinigingen in de thuishulp gaat veel aandacht uit naar wat dit betekent voor cliënten. Vaak is dit schrijnend, dus terecht dat er veel aandacht voor is. Er is echter nog een andere groep gedupeerden: de vrouwen die als thuishulp werken of werkten. Zij krijgen steeds minder uren. Inmiddels zijn veel vrouwen ontslagen. Het gaat vaak om vrouwen die ooit door de overheid zijn gestimuleerd om te emanciperen, achter hun voordeur vandaan te komen en economisch onafhankelijk te worden. Velen van hen staan nu weer op straat. Ik en veel GroenLinksers met mij zijn hierover boos en bezorgd.

Lees verder

Bernadette blogt: Bizarre bezuinigingen

Bernadette Vieverich

Het college van de centrale stad (D66, VVD en SP) heeft besloten om te bezuinigen op subsidies in de stadsdelen. Dit doen ze om de claims uit het coalitieakkoord te bekostigen, waaronder 26,5 miljoen lastenverlichting voor ondernemers. Een voorbeeld: terrasbelasting / het verhuren van de openbare ruimte (VVD). De SP haalt geld binnen voor armoedebestrijding, maar snoeit dat keihard weg in de stadsdelen.

Lees verder