Kennisbijeenkomst Stadslandbouw, do 21 juli

Stadslandbouw is in opkomst in Nederland. In juni werden in de gemeenteraad Amsterdam en de deelraad van Amsterdam West initiatieven behandeld om ruimte te geven aan Stadslandbouw en Buurtmoestuinen. Kortom; de hoogste tijd om dit onderwerp en de mogelijkheden wat nader te onderzoeken.

Op donderdag 21 juli organiseert GroenLinks Amsterdam West een Kennisbijeenkomst over Stadslandbouw. Met:

 

Tamira Combrink; raadslid GroenLinks Amsterdam, mede-indiener initiatiefvoorstel Tijdelijke Invulling van Braakliggende Terreinen. In dit initiatiefvoorstel pleiten GroenLinks en SP ervoor dat braakliggende terreinen in de stad veranderen in levendige plekken waar o.a. buurtbewoners kunnen tuinieren. Het gaat om tijdelijke nieuwe functies voor de buurt, totdat de definitieve bouw kan starten.

 

Bas de Groot mede-oprichter UIT JE EIGEN STAD. UIT JE EIGEN STAD wil de stadsbewoner weer verbinden met de productie van voedsel. “Stadslandbouw onderscheidt zich van de klassieke landbouw doordat het bewust interacteert met de stad. Dat uit zich op de meest uiteenlopende manieren: van duurzame werkgelegenheid tot slim hergebruik van stadsafval, en van nieuwe gebruiksvormen van grond, gebouwen en daken tot intensieve samenwerking met afnemers.”

 

Eva Lems; trainee bij de Gemeente Amsterdam, o.a. medeverantwoordelijk voor het Inspiratierapport Buurtmoestuinen in Nieuw West. Dit inspiratierapport beschrijft bestaande en nieuwe moestuininitiatieven in Nieuw-West en gaat in op de potentie van buurtmoestuinen om de leefbaarheid en sociale cohesie in het stadsdeel te vergroten. Waar liggen kansen en wat zijn uitdagingen?

Natascha Hagenbeek; kunstenares/initiatiefnemer I Can Change the World with My Two Hands. Het project bestaat uit een gemeenschappelijke moestuin met daaraan gekoppeld een project- en winkelruimte in de Landlustbuurt (Bos en Lommer). In de ruimte vinden activiteiten plaats rondom kleinschalige voedselproductie, creativiteit en ecologisch bewustzijn.

Gespreksleider is Bram Gerrits; deelraadslid in Amsterdam West, o.a. woordvoerder groen.

Datum donderdag 21 juli

Tijd 20:00-22:00

Locatie KunstEnhuis Studio, Polonceaukade 26 (achteringang)

Toegang gratis

 

Iedereen is van harte welkom!

 

 

Afbeelding © Gerard Vos & Ramin Visch