Sven Meeder GroenLinks Amsterdam West
Sven Meeder GroenLinks Amsterdam West

Deelraad West stuurt rekening voor camera’s terug naar van der Laan

Dinsdag hebben GroenLinks en D66 West in de deelraad voorgesteld om de burgemeester zijn “eigen” camera’s te laten betalen. Vorig jaar besloot burgemeester van der Laan dat er op een aantal locaties in Amsterdam West camera’s moesten hangen. Stadsdeel West besteed haar veiligheidsbudget liever aan andere zaken.

GroenLinks en D66 West willen inhoudelijk kunnen spreken over de inzet en de kosten van het cameratoezicht. Het voorstel kan gezien worden als een signaal. Stadsdeel West wil dat er bij het besluit tot cameratoezicht en de verlenging daarvan betere inhoudelijke overleggen zijn, met duidelijkheid over de doelen en kosten.

Sven Meeder (fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam West): “Een inhoudelijk, toetsbaar voorstel voor cameratoezicht blijft nu vaak achterwege. In West willen we graag betrokken worden bij de maatregelen waarvoor we moeten betalen. Het cameratoezicht is nu een sigaar uit eigen doos, terwijl ons helemaal niet gevraagd wordt of we wel sigaren willen roken. GroenLinks wil een inhoudelijke discussie over de inzet van camera’s en de combinatie met andere veiligheidsmaatregelen. Als wij ervoor moeten betalen, dan moet die discussie met ons worden gevoerd.”

Ook D66 heeft haar bedenkingen bij deze gang van zaken. Hans Dijksman (fractievoorzitter D66 Amsterdam West): “Het stadsdeel heeft budgetrecht. Er kan niet van ons verwacht worden achteraf de rekening te betalen van iets waar we geen inhoudelijke mening over hebben kunnen vormen. Het is wenselijk om hierover met de deelraad te spreken. Dan kan de raad een goede afweging maken, waarbij wordt gesproken met bewoners en ondernemers.”

 In 2010 kwamen burgemeester en stadsdeel West ook al in botsing toen West werd aangewezen als veiligheidsrisicogebied om preventief fouilleren mogelijk te maken. Een meerderheid van de deelraad was daar tegen en heeft dat toen ook, tevergeefs, kenbaar gemaakt aan de burgemeester en Gemeenteraad.