Voordracht kandidatencommissie

Anneke heeft de afgelopen vier jaar in de stadsdeelcommissie gezeten voor GroenLinks. Hierin heeft ze laten zien een doortastend commissielid te zijn. Ze heeft veel weten te bereiken voor het beteugelen van de bouwwoede in West. Door haar goede contacten binnen de wijk, de politiek en het maatschappelijk veld weet zijn veel GroenLinks-doelen te behalen. De commissie waardeert haar enorme gedrevenheid en is er van overtuigd dat zij de nieuwe fractie op een kundige en inspirerende manier weet te leiden.

Anneke over zichzelf

Lieve mensen,

De afgelopen vier jaar hebben we met de fractie geknokt om bewoners meer inspraak te geven, communicatie te verbeteren, transparantie te verhogen en regels groener en socialer te maken. We kunnen trots zijn op de resultaten: bestemmingsplannen werden voor ‘t eerst klimaatbestendig, met nieuwe regels om de binnentuinen groen te houden en maatregelen tegen het afgrazen van de woningmarkt door beleggers. De wild-west praktijken bij onderkelderingen werden aangepakt. Ik wil me graag blijven inzetten om beleid bij te sturen, te controleren, oplossingen te vinden. Met aandacht en oog voor wat er voor mensen nodig is, nu en in de toekomst.

Terug naar kandidatenlijst