Armoede

GroenLinks ziet de ondersteuning van mensen die in armoede leven als kwestie van rechtvaardigheid. Armoede moet bestreden worden en iedereen moet kunnen opgroeien met dezelfde kansen. Daarom wil GroenLinks naast armoedebestrijding ook investeren in de preventieve aanpak van armoede, bijvoorbeeld door een Kindpakket.

Dankzij GroenLinks:

  • Startte West met "Samen Doen in de buurt"; een vernieuwde inzet op kwetsbare huishoudens - voor personen en gezinnen waar meer problemen tegelijkertijd spelen. 
  • Komt er een Kindpakket voor kinderen die opgroeien in armoede. Kinderen in armoede kunnen net als hun leeftijdgenoten sporten en culturele activiteiten ontplooien en hebben toegang tot een computer, internet en bibliotheken.

In 2018:

  • Kinderen in armoede weten de voorzieningen die er voor hen zijn makkelijk te vinden en te gebruiken en hebben net als hun leeftijdgenoten passende kleding in de winter en zomer en om te sporten en een fiets.
  • Is schuldhulpverlening toegankelijk voor iedereen die dit nodig heeft.
  • Wordt in het hele stadsdeel volgens het 'Samen DOEN'-principe gewerkt. Bij huishoudens met problemen geldt: één hulpverlener over de vloer, één plan en een stevig team van zorg- en hulpverleners echt in de buurt.