Jongeren

Talentontwikkeling betekent dat mensen hun kracht leren kennen, daarmee aan de slag gaan en uiteindelijk die talenten inzetten in hun werk. Deze talenten kunnen anders zijn en verder reiken dan de klassieke schoolvakken. Daarom zet GroenLinks in op meer aandacht voor talentontwikkeling rond scholen, bijvoorbeeld in de Brede School. GroenLinks wil investeren in jongerenwerk met expliciete aandacht voor kwetsbare meiden. Met Talentenbeurzen kan het stadsdeel bijdragen aan het bij elkaar brengen van getalenteerde jongeren en de juiste stageplek of baan.

Dankzij GroenLinks:

  • Worden door middel van het kindpakket hindernissen weggenomen voor talentontwikkeling van kinderen die opgroeien in armoede
  • Zijn er talentenbeurzen die talentvolle bewoners koppelen aan stages en banen.
  • Is er in het jongerenwerk nu ook expliciet aandacht voor jongerenwerkers die meiden met meervoudige problematieken kunnen bereiken.

In 2018:

  • Is het jongerenwerk sterker gericht op talentontwikkeling, met expliciete aandacht voor kwetsbare meiden en jongeren met een beperking.

  • Zet het stadsdeel zich nog actiever in voor het koppelen van jongeren en werkgevers door middel van onder andere Talentenbeurzen.

  • Is er actief een cultuurbeleid dat kinderen en volwassenen steunt in het ontwikkelen van creatieve talenten.