Softdrugs

GroenLinks is voor het legaliseren van softdrugs en zou graag zien dat er wordt overgegaan tot gereguleerde productie en verkoop.

Mensen gebruiken drugs. Illegale en legale. Laten we realistisch zijn en dat erkennen. Wat GroenLinks betreft richt het beleid van de gemeente zich op verstandig gebruik, goede voorlichting en verantwoorde verstrekking. 

GroenLinks is voor een evenwichtige verspreiding van coffeeshops binnen het stadsdeel. Natuurlijk met een goede handhaving tegen overlast, zoals ook bij andere café's gebeurt. GroenLinks wil dat - in navolging van andere steden - Amsterdam gaat onderzoeken of er tot gereguleerde productie en verkoop van softdrugs kan worden overgegaan.