Verkeersveiligheid

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen veilig en gezond van A naar B kan komen. Dit betekent dat de verkeerssituatie veilig moet zijn, maar ook dat de luchtkwaliteit goed moet zijn.

Verkeersveiligheid Amsterdam
Verkeersveiligheid Amsterdam

GroenLinks geeft voorrang aan langzaam en schoon vervoer boven snel en vervuilend verkeer. Voor ons is dit ook een kwestie van verkeersveiligheid. 

  • De maximum snelheid op de A10 West moet zo snel mogelijk terug naar 80 km/u 
  • Fietspaden moeten weer het domein worden van fietsers en gevaarlijke en vervuilende snorscooters gaan naar de rijbaan.
  • Bijzonder gevaarlijke verkeerspunten, zogenaamde ‘Black Spots’, moeten aangepakt worden, waar nodig met een verlaging van de maximum snelheid naar 30 km/u. 
  • Het ontwikkelen van zogenaamde fietssnelroutes - waar fietsers niet gehinderd worden door stoplichten of gevaarlijke kruispunten, wordt bevorderd.
  • Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen of lopen zonder in gevaarlijke verkeerssituaties terecht te komen.