Vrijwilligers

De regering decentraliseert de zorg naar de gemeenten. Tegelijk wordt er fors bezuinigd. Ook in ons stadsdeel zal dat tot achter de voordeur merkbaar zijn. Juist daarom wil GroenLinks dat het stadsdeel inzet op het versterken van de kracht van die burgers die iets kunnen of willen betekenen.

Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door vervoerskosten van vrijwilligers te vergoeden. Door met trainingen te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers. En met laagdrempelige voorzieningen in de buurt, waar vrijwilligers worden ondersteund. GroenLinks wil dat ook nieuwe manieren worden ondersteund om vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld digitale platforms (zoals www.wehelpen.nl) en ruilsystemen (zoals Makkies). Het stadsdeel biedt een platform om dit te ontwikkelen.

Binnen de groep vrijwilligers vormden de mantelzorgers een bijzondere aandachtsgroep. Die hebben aparte ondersteuning nodig bij hun taken, ook om te voorkomen dat ze overbelast raken.

Dankzij GroenLinks West wordt er een vrijwilligersbeleid ontwikkeld waarin de rechten van vrijwilligers beschermd worden.

GroenLinks Amsterdam West:

  • Het welzijnswerk en de zorgprofessionals ondersteunen vrijwillige inzet in buurten en in de zorg. Een vergoeding van reiskosten is daar onderdeel van.
  • De ondersteuning van mantelzorgers wordt verder ontwikkeld. Er komen nieuwe vormen van respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorgtaken).
  • Informele netwerken, die op nieuwe manieren vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen, zoals digitale platforms en ruilsystemen, krijgen ondersteuning.