Welzijn Nieuwe Stijl

Onder GroenLinks portefeuillehouder Welschen is in de periode 2010-2014 een wezenlijk andere aanpak van 'welzijn' in het stadsdeel gerealiseerd. Niet langer bepalen de grote welzijnsorganisaties bepalen wat er gebeurt, maar geven bewoners en hun organisaties aan wat ze nodig hebben, en krijgen ze zelf de ruimte om activiteiten te organiseren. Niet langer wordt de zorgprofessional gedwongen 'productie te draaien', maar wordt zijn/haar expertise echt aangesproken om maatwerk te leveren op basis van wat individuele bewoners nodig hebben.

GroenLinks staat pal voor deze nieuwe benadering en wil bewoners, vrijwilligersorganisaties en professionals weer de regie in handen geven. Daarbij is het heel belangrijk dat welzijnsorganisaties niet meer aan het stadsdeel, maar direct aan haar bewoners verantwoording afleggen.

Dankzij GroenLinks:

  • Wordt van grote welzijnsorganisaties een individuele benadering geëist, die de regie in handen van de bewoner en de zorgprofessional legt

  • Is er een netwerk van Huizen van de Buurt en buurtkamers waar de hele buurt haar activiteiten kan organiseren

  • Worden bewoners op hun eigen kracht aangesproken èn ondersteund

In 2018:

  • Is de zogenaamde 'horizontale verantwoording' stevig verankerd in het welzijnswerk

  • Wordt in het hele stadsdeel volgens het 'Samen DOEN'-principe gewerkt. Bij huishoudens met problemen geldt: één hulpverlener over de vloer, één plan en een stevig team van zorg- en hulpverleners echt in de buurt