Werk

Voor Groenlinks is werk de beste vorm van sociale zekerheid. Werk bestrijdt armoede, geeft zingeving, stimuleert ontwikkeling en emancipeert. Werk gun je iedereen.

Op dit moment is er simpelweg te weinig werk. Veel Amsterdammers vinden geen werk dat aansluit bij hun capaciteiten of ambities, of daar zelfs maar bij in de buurt komt. En al voor de crisis waren er knelpunten op de Amsterdamse arbeidsmarkt. Toch heeft onze stedelijke wethouder Van Es ervoor gezorgd dat er ook in crisistijd banen gecreëerd zijn. 

Door GroenLinks stedelijk:

  • Heeft Amsterdam in de afgelopen vier jaar met een kleiner budget meer Amsterdammers aan het werk geholpen.
  • Is de dienstverlening van de gemeente als het gaat om werk en inkomen in de afgelopen jaren verbeterd.

  • Kunnen mensen in de bijstand flexwerk of deeltijd-werk aannemen zonder dat dit leidt tot administratieve rompslomp met de gemeente of een achteruitgang in inkomen.

  • Komt er een investeringsfonds van 1,4 miljoen euro voor sociale firma’s: bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking werkplekken bieden.

 
Door stadsdeel West zelf kan weinig tot geen werk gecreëerd worden. Maar toch heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat werkgevers en werkzoekenden in West elkaar makkelijker kunnen vinden. En dat wanneer de economie weer aantrekt, mensen die nu buiten de boot vallen, straks alle vaardigheden in huis hebben om weer aan het werk te kunnen.

 

Dankzij GroenLinks West:

  • Wordt er extra geïnvesteerd in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, o.a. door de Talentenbeurs, social return, taallessen en werkervaringsplekken bij vrijwilligersorganisaties.
  • Komen er nog meer Talentenbeurzen waar werkzoekenden, werkgevers en organisaties in West makkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

In 2018:

  • Is het stadsdeel blijven zoeken naar nieuwe manieren om de weg naar betaald werk makkelijker te maken voor mensen die (langdurig) werkloos zijn.