Uitgelicht

Vijf buurtbewoners zitten namens GroenLinks in de stadsdeelcommissie West.

Op 21 maart 2018 werd naast de gemeenteraad ook de stadsdeelcommissie gekozen voor ieder Amsterdams stadsdeel. De stadsdeelcommissie bestaat uit buurtbewoners en heeft de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van het stadsdeel gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die spelen in de buurt. Namens GroenLinks zitten de onderstaande buurtbewoners in de stadsdeelcommissie. 

Westerpark

"Wij staan voor een Westerpark waar je je buren kent, waar een goede balans is tussen festival en rust, waar bewoners mogen meebeslissen over welke problemen moeten worden opgepakt en waar veel ruimte is voor groen, speelplekken, voetganger en fietser."

1. Tirza Gevers

2. Michiel Pijpers

 

Bos en Lommer

"GroenLinks wil zich inzetten voor een Bos en Lommer waar iedereen met plezier kan wonen en waarin volop ruimte is voor fietsers, voetgangers en groen. Wij staan voor een divers Bos en Lommer waarin ruimte is voor verschillen en waar we zoeken naar wat ons bindt."

1. Carlo van Munster

 

Baarsjes / Oud-West

"MEER RUST meer GROEN! Wij staan voor een leefbaar, gezond en groener Oud West/De Baarsjes. Waarin we prettig kunnen samenleven en met gelijke kansen voor iedereen. Onze buurt is het dichtst bevolkte gebied van Nederland! Daarom dus. Groen links of laten we het zo?"

1. Anneke Veenhoff

2. Sjoerd van Bekhoven