Uitgelicht

Op 19 maart 2014 waren er gemeenteraadsverkiezingen en bestuurscommissieverkiezingen. GroenLinks heeft 3 van de 15 zetels gekregen. Dat betekent dat Fenna Ulichki, Yvette Hofman en Bernadette Vieverich gekozen leden zijn van de bestuurscommissie. Dorrit de Jong is benoemd tot buitengewoon lid (of: duo-lid) van de bestuurscommissie namens GroenLinks. 

Samen met D66 en PvdA vormt GroenLinks ook het dagelijks bestuur in Amsterdam West. Fenna Ulichki is de dagelijks bestuurder namens GroenLinks.

GroenLinks Amsterdam West kiest voor een samenleving waar het gaat om mensen en niet om cijfers. Een samenleving waarin je jezelf kan zijn en je talenten waar kunt maken, en waar we elkaar daarbij helpen. Waarin we eerlijk delen, in Amsterdam, in Nederland, in de wereld en met volgende generaties. Waarin een ieder baas kan zijn over zijn eigen leven. Daar zullen onze vertegenwoordigers in de bestuurscommissie zich voor gaan inzetten.

Wij danken alle stemmers in Amsterdam West hartelijk voor hun steun!

 

Kandidatenlijst voor de verkiezingen op 19 maart jl.:

1 - Fenna Ulichki, lijsttrekker bestuurscommissie

2 - Yvette Hofman, kandidaat bestuurscommissie

3 - Bernadette Vieverich, kandidaat bestuurscommissie

4 - Dorrit de Jong, kandidaat bestuurscommissie

5 - Aäron Moscoviter, kandidaat bestuurscommissie

6 - Peter Heijmen, kandidaat bestuurscommissie

7 - Laura Hartman, kandidaat bestuurscommissie 

8 - Elke van der Heijden, kandidaat bestuurscommissie

9 - Hokon Hansen

10 - Hetty Welschen

11 - Selma Janssen

12 - Dirk de Jager

Verkiezingsprogramma

De samenleving in Stadsdeel West is een prettige mix van allerlei culturen en leefstijlen waar mensen ontspannen met elkaar omgaan: bewoners, ondernemers, professionals, bezoekers. Dat willen we behouden en waar mogelijk versterken. GroenLinks wil dat bewoners gezond en ontspannen kunnen leven en werken in het stadsdeel West. Kijk voor meer informatie op de standpuntenpagina.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amsterdam West was een aanvulling op het stedelijke programma van GroenLinks Amsterdam. De stedelijke doelstellingen maken deel uit van het GroenLinks programma voor stadsdeel West.