De afdeling heeft vier zetels in de huidige stadsdeelcommissie en neemt daarnaast plaats in het dagelijks bestuur. Onze dagelijks bestuurder is Fenna Ulichki met de portefeuille veiligheid, zorg en welzijn, kunst en cultuur.

Bestuur

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West organiseert in samenwerking met actieve leden activiteiten voor alle leden en geïnteresseerden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van ALV's, waar de leden stemmen en discussiëren over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en stadsdeel Amsterdam West. Daarnaast onderhoudt het bestuur nauw contact met de fractie.

Overzicht bestuursleden

Fractie stadsdeelcommissie

GroenLinks heeft vier vertegenwoordigers in de stadsdeelcommissie Amsterdam West. De door bewoners gekozen stadsdeelcommissie bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de verschillende buurten van het stadsdeel. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad.

De Stadsdeelcommissie Amsterdam West komt twee keer per maand bijeen. De vergaderdata en de onderwerpen die op de agenda staan zijn te raadplagen via de website van het stadsdeel.

Overzicht van onze fractieleden

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze afdeling? Óf ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden? Neem dan contact met ons op. Je kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar: amsterdamwest@groenlinks.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook.

Nog geen lid van GroenLinks? Vanaf € 2,- per maand ben je lid. Kijk hier voor meer informatie.