Nieuws

Advies Marktkwartier

Een advies voor een groener, klimaatbestendiger en socialer Marktkwartier, dat onze fractieleden Michiel en Tirza samen met een stedenbouwkundige opstelden, is door de stadsdeelcommissie aangenomen. Het marktkwartier wordt daarmee hopelijk een mooie en sociale toevoeging voor stadsdeel West.

Lees verder

Warmtevisie

Onder leiding van GroenLinks zal Amsterdam in 2040 aardgasloos zijn. Als GroenLinks West zijn we het daar natuurlijk mee eens. We horen echter ook geluiden van inwoners die zich zorgen maken over hoe dit concreet gaat gebeuren.

Lees verder

Vuilnisvrij West

In heel Nederland wordt grofvuil pas opgehaald als je het zelf weg brengt of belt dat de gemeente het komt ophalen. In West kan je het gewoon dumpen en haalt de gemeente het op. GroenLinks kiest voor verantwoordelijkheid en duurzaamheid en wil dat het buiten zetten van grofvuil alleen nog op afspraak kan. Zo worden mensen bewuster van het afval en kan gerichter en efficiënter afval opgehaald worden.

Aanvullende actiepunten in Actieplan Geluid

Geluidsoverlast is een nog onderschat probleem, met grote effecten op de volksgezondheid. Het RIVM noemt geluidsoverlast zelfs een groot nationaal probleem. We vinden het heel belangrijk dit serieus te nemen en in de groeiende stad op tijd voldoende maatregelen te treffen.

Lees verder

Pagina's