Nieuws

Coronacrisis

Net zoals in de rest van de wereld heeft de coronacrisis een grote invloed op ons stadsdeel. In stadsdeel West is, net als in de rest van Amsterdam, speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Zoals hulp voor mensen die thuis geen veilige omgeving hebben. Heb je vragen? Heb je hulp nodig of wil je helpen? Bel daarvoor naar 020-7670031 of ga naar de website van Voor Elkaar in Amsterdam.

Hemelwaterverordening

Het voornemen van de gemeente is om een Hemelwaterverordening vast te stellen. Hierin staan maatregelen om wateroverlast en waterschade bij extreme regenbuien tegen te gaan.

Lees verder

Budgetten buurtinitiatief

In 2020 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor buurtbudgetten. Het doel van deze middelen is dat deze zoveel mogelijk door bewoners zelf worden besteed, voor activiteiten en investeringen in de buurt.

Lees verder

Bos en Lommermarkt

Het stadsdeel was van plan om de dagmarkt op het Bos en Lommerplein volledig af te schaffen. Na veel overleg is het stadsdeel nu voornemens om één dag per week een markt toe te staan aan de Bos en Lommerweg. Voor GroenLinks, en de marktkooplui, is dit echter niet genoeg.

Lees verder

Pagina's