Standpunten

Standpunten

Gelijke kansen voor iedereen

De samenleving in Stadsdeel West is een prettige mix van allerlei culturen en leefstijlen waar mensen ontspannen met elkaar omgaan: bewoners, ondernemers, professionals, bezoekers. Dat willen we behouden en waar mogelijk versterken. GroenLinks wil dat bewoners gezond en ontspannen met gelijke kansen kunnen opgroeien, leven en werken in het stadsdeel.

Buurten

Amsterdam West is een stadsdeel met een rijkdom van uiteenlopende buurten met ieder hun eigen uitdagingen en kwaliteiten. Buurtbewoners en ondernemers weten vaak zelf het beste hoe de buurt verbeterd kan worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat het stadsdeel hier samen met hen aan blijft werken. Groene en sociale initiatieven van bewoners krijgen zo veel mogelijk de ruimte.

Kunst & Cultuur

GroenLinks vindt het belangrijk dat West een cultureel bruisend stadsdeel is. Want kunst is niet alleen om van te genieten of om aan het denken te zetten, het is ook een verbindend element en een (economische) stimulans voor het hele stadsdeel. 

Duurzame Energie & Klimaat

Veel Amsterdammers willen hun eigen energie opwekken en groene energie gebruiken. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goedkoper. GroenLinks wil dit mogelijk maken. 

Fiets & Verkeer

Amsterdam West is nooit gebouwd om zoveel geparkeerde en rijdende auto’s aan te kunnen. Veel fietspaden zijn niet berekend op de hoeveelheid fietsers én snorscooters die ervan gebruik maken. En voetgangers moeten zich op te smalle stoepen langs geparkeerde fietsen en scooters weten te manoeuvreren. Daarom wil GroenLinks ruimte voor de voetganger en voorrang voor de fiets.

Sport & recreatie

Juist de mix van wonen, werken en recreëren maakt Amsterdam West zo’n prettig staddeel om in te vertoeven. GroenLinks wil een stadsdeel waar je probleemloos kunt sporten, luieren en uitgaan.

Werk & Inkomen

Werk is belangrijk. Door werk komen mensen uit armoede, het geeft je eigenwaarde. Daarom wil GroenLinks zoveel mogelijk Amsterdammers aan het werk helpen. Wij willen mensen uit de bijstand helpen, jeugdwerkeloosheid tegengaan, discriminatie bestrijden. ZZP-ers moeten makkelijker inkomensondersteuning krijgen, armoede moet bestreden worden. Dat is een sociaal Amsterdam.

Zorg

Iedereen heeft recht op goede zorg. Ongeacht het inkomen. Goede zorg is mensenwerk en vraagt om aandacht, niet om cijfers. Daarom wil GroenLinks dat mensen zelf meer invloed hebben op de zorg die zij en hun dierbaren krijgen. Zo houden we grip op ons leven, nu en later.

Straten, pleinen, parken

GroenLinks staat voor straten, pleinen en parken, waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en waar veel ruimte is voor groen. Juist in een dichtbebouwd stadsdeel met veel kleine woningen zonder tuin, zijn de straten, pleinen en parken onze gedeelde huiskamer. Daarom vindt GroenLinks Amsterdam West: de straat is voor bewoners en niet voor stilstaande auto's.