Om ons werk te kunnen doen moeten we persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wel wegen we bewust af wat we wel en niet opslaan. Daarbij geeft GroenLinks je zoveel mogelijk de regie in handen over je eigen gegevens. Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toeziet hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door GroenLinks. Hieronder vallen het Landelijk bureau van GroenLinks, De Tweede Kamerfractie van GroenLinks, De Eerste Kamerfractie van GroenLinks, de Eurodelegatie van GroenLinks, de werkgroepen van GroenLinks en onze GroenLinks-afdelingen op provinciaal en lokaal niveau.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 oktober 2023. Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen je graag verder via: vragen@groenlinks.nl.

1. VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Om het werk goed te kunnen doen, verzamelt en verwerkt GroenLinks jouw persoonsgegevens. Welke gegevens we van je verwerken hangt altijd af van het doel waarmee we ze verwerken. Hieronder vind je per doel uitgesplitst welke gegevens we verwerken. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de AVG. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Wettelijke Grondslagen

Er is in Nederland een privacy wet van toepassing. Het is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). GroenLinks mag, volgens de AVG wet, je persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een goede reden voor hebben. In de AVG wordt gesproken van zogeheten “grondslagen”.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Bijzondere persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens over jou, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over jouw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat GroenLinks een politieke vereniging is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

1.1. Waarvoor verzamelt en verwerkt GroenLinks persoonsgegevens?

GroenLinks verwerkt je persoonsgegevens om de vereniging draaiende te houden, onze politieke doelen te bereiken en de beweging te laten groeien. Om de vereniging draaiende te houden verzamelen we gegevens om te weten wie er precies lid is en wat mensen financieel bijdragen.
Om onze politieke doelen te bereiken en om de beweging te laten groeien verzamelen wij gegevens. Op deze wijze kunnen we de kiezer bereiken met ons verhaal en de mensen die dat willen actief kunnen betrekken bij het werk van GroenLinks.
We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben om deze doelen te behalen. Hieronder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen.

We vragen je om persoonsgegevens aan GroenLinks te verstrekken als:

a. Je lid wilt worden van GroenLinks of je uit wilt schrijven

b. Je wilt doneren aan GroenLinks

d. Je mails wilt ontvangen van GroenLinks

e. Je Whatsapp-berichten wilt ontvangen van GroenLinks

f. Je contact opneemt met GroenLinks

g. Je solliciteert bij GroenLinks

h. Je wilt deelnemen aan een evenement of training van GroenLinks

i. Je mee wilt doen aan GroenLinks-onderzoeken

j. Je een bestelling plaatst bij GroenLinks

K. Foto’s en video’s

L. Voor GLAPP, onze huis-aan-huis campagne app.

1.2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Vereniging GroenLinks, gevestigd aan de Sint Jacobsstraat 12, 3512 BS in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming binnen GroenLinks is Lieke Ruijmschoot. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

1.3. Hoe gaat GroenLinks om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze politieke doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit wordt  ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

2. Websitebezoek

Cookies

Op de website groenlinks.nl maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website, via je browser wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Hierbij maken we onderscheid tussen functionele en analytische cookies. Functionele en analytische cookies staan bij het bezoek aan de website standaard aan. Analytische cookies kun je op elk moment uitzetten door naar https://groenlinks.nl/cookies te gaan en de slider bovenaan de pagina op ‘Uit’ te zetten.

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • Naam
 • Login informatie
 • Schermweergave opties
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL
 • Gedrag binnen de applicatie

2.1 Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website van GroenLinks optimaal te laten functioneren. Zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te kunnen slaan. Deze cookies kan je niet uitzetten, want dan werkt de website niet meer goed.

2.2 Analytische cookies

We maken gebruik van Analytische cookies, met deze cookies verzamelen we statistieken over het gebruik van onze website. De statistieken in Google Analytics geeft onder andere een beeld van de best bezochte pagina’s en hoe deze pagina’s worden gebruikt door onze bezoekers. Dit helpt ons bij het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Om je privacy te waarborgen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google waarin de omgang met en beveiliging van persoonsgegevens is vastgelegd. Hierin staat ook vastgelegd dat jouw data nooit met andere diensten wordt gedeeld.

In Google Analytics kunnen we nooit zien wie onze pagina’s hebben bezocht omdat alle persoonsgegevens, inclusief het IP-adres, worden geanonimiseerd. Ingevoerde tekst in formuliervelden wordt niet opgenomen, maar met asterisken (***) gecensureerd.

Voor meer informatie over wat Google met de opgeslagen analytische data doen, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

Wil je toch liever geen analytische cookies? Dan kan je deze zelf uitschakelen bij binnenkomst via de cookie banner of via de ‘Cookies’-link onderaan de website.

2.3 Advertentie cookies

We maken gebruik van Advertentie cookies op een aantal pagina’s op onze website. Hier staat een Facebook-pixel en een Google AdSense-pixel aan die cookies installeert in de browser van de bezoeker. Door deze cookies kunnen we bezoekers die een Facebook-account hebben later via sociale media of andere websites benaderen met verkiezingsadvertenties. Gebruikers met een Google-account kunnen we later benaderen met advertenties via Google zoeken.

We gebruiken Advertentie cookies alleen tijdens en rondom onze verkiezingscampagnes. Bovendien zetten we deze cookies niet op onze hele website aan, maar enkel op specifieke pagina’s die belangrijk zijn voor onze campagnes. Op de andere pagina’s op onze website verzamelen deze cookies geen gegevens. Bewaartermijn: wij verwijderen de gegevens direct na de verkiezingen.

Advertentie cookies kun je op elk moment uitzetten door bovenaan deze pagina de slider ‘Advertentie cookies’ op ‘Uit’ te zetten.

2.4 Youtube-video’s op de website

Op de website tonen we ingesloten video’s die afkomstig zijn van YouTube (Google). Hierbij maken we gebruik van de privacymodus, de zogenaamde YouTube-no cookie embed. Dit betekent dat er geen tracking cookies worden geplaatst waarmee wij of andere partijen jou kunnen identificeren. Als je op een video klikt op groenlinks.nl zal Google alleen een cookie plaatsen zodat je na het bekijken van de video, andere relevante video’s te zien krijgt.

2.5 Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt op de website de analytische cookies uitschakelen via de cookie banner of door op de link 'Cookievoorkeuren' te klikken onderaan de website. 

Ook kun je de cookies uitschakelen via de cookie-instellingen in je browser. In de instellingen kun je aangeven of je alle cookies, alleen functionele cookies of geen enkele cookie accepteert. Als je ervoor kiest om geen cookies van groenlinks.nl te aanvaarden, kun je mogelijk niet alle functionaliteiten van de website gebruiken.

Cookies verwijderen kan ook via je browser. Daar kan je onder ‘cookies’ of ‘privacyinstellingen’ alle cookies van recente websitebezoeken van je computer wissen.

Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen. 

 

3. GEGEVENS DELEN MET DERDEN

Hieronder vind je terug hoe GroenLinks omgaat met het opslaan en delen van persoonsgegevens.

De privacywet (AVG) is van kracht in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Samen worden deze landen Europese Economische Ruimte (EER) genoemd. GroenLinks streeft er daarom naar om alle gegevens te laten hosten op EER-grondgebied.

3.1. Worden mijn gegevens ook buiten EER-grondgebied gehost?

Bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten is het waarborgen van de privacy en security van data een zwaarwegend criterium voor ons. Hierbij gaat de voorkeur uit naar producten en diensten die worden gehost op EER-grondgebied, mits deze voldoen aan onze standaarden op het gebied van privacy, security, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, kosten en beheer. Als er geen gelijkwaardige optie is op EER-grondgebied, kan er worden gekozen voor producten of diensten die buiten dit gebied worden gehost, waarbij onze standaarden natuurlijk ook gelden. Zo is er voor gekozen om voor onze campagnes gebruik te maken van Actionnetwork.org, dat niet op EER-grondgebied wordt gehost maar waarvan de ontwikkelaar er wel veel aan doet om de privacy van de gebruikers te beschermen.

3.2. Waarborgt GroenLinks mijn privacy op social media-kanalen?

Het gebruik van social media is van belang om jou te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe en koppelen deze ook niet met onze eigen gegevens. Als gebruiker van het desbetreffende platform heb je zelf ingestemd met hoe je data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

3.3. Hoe gaan jullie om met samenwerkingspartners?

We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van leveranciers die soms ook toegang hebben tot je gegevens. Om je privacy hierbij te waarborgen, werken we alleen samen met partijen die hun privacybeleid goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat er altijd een Verwerkersovereenkomst ondertekend wordt. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of alle verwerkersovereenkomsten nog up-to-date zijn en vindt er steekproefsgewijs een controle plaats of de afspraken in de verwerkersovereenkomsten ook worden nageleefd.

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Drukkers en webwinkel fulfilment partner
 • Transportbedrijven
 • Hostingpartij
 • Cookiedienstverleners

4. BEVEILIGEN VAN GEGEVENS

GroenLinks wil niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maatregelen treffen om je privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

4.1. Hoe beveiligt GroenLinks mijn gegevens?

Zo beveiligen we je gegevens optimaal:

a. Verbetering van de informatiebeveiliging mbt personen

b. Continue verbetering van de beveiligingsprocedures

c. ICT-beheer, wachtwoordbeleid en twee factor-authenticatie

d. versleutelde bestanden

4.2. Hoe herken ik een nep-bericht?

Twijfel je of een bericht wel echt van GroenLinks afkomstig is? Bijvoorbeeld omdat we vragen een extra donatie over te maken op een onbekend rekeningnummer? Check dan altijd de afzender van de e-mail. Officiële e-mails van GroenLinks herken je aan de afzender met het mailadres @groenlinks.nl. Twijfel je nog steeds of heb je een nep-bericht ontdekt? Neem dan contact met ons op via: privacyloket@groenlinks.nl.

5. GEGEVENS BEWAREN

Gegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarmee ze zijn verzameld. Op deze regel bestaan een paar uitzonderingen. Zo zijn we voor bepaalde gegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen voor politieke partijen. Daarom bewaren wij gegevens die aan je lidmaatschap en aan donaties zijn gekoppeld voor een periode van 10 jaar. Een andere uitzondering is als we jouw toestemming krijgen om gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld omdat we je cv voor toekomstige sollicitatieprocedures willen bewaren) of als ze relevant zijn voor toekomstig wetenschappelijk of historisch onderzoek.

6. MIJN RECHTEN

GroenLinks verwerkt jouw gegevens om onze doelen als politieke partij te behalen. Maar uiteraard beslis jij zoveel mogelijk zelf wat er gebeurt met je gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.
Ook mag je aangeven dat je liever hebt dat wij bepaalde gegevens niet verwerken. Deze verzoeken kan je naar privacyloket@groenlinks.nl sturen en dan nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling.

Om zeker te weten dat jij het bent vragen we je om een kopie van je ID-bewijs mee te sturen met je verzoek. Tip: gebruik hiervoor de overheids-app, KopieID. Met deze app kan je veilig een beschermde kopie van je ID-bewijs opsturen. Via deze app wordt je BSN-nummer verwijderd. Mocht je zelf een kopie maken en naar ons opsturen, verwijder dan in ieder geval je BSN-nummer van de kopie. Na vaststelling dat jij het bent, verwijderen wij deze kopie.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten:

6.1. Wat zijn precies mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Je hebt recht op duidelijke informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. De AVG benoemt je rechten als volgt: 

a. recht op inzage

b. recht op rectificatie en aanvulling

c. recht op beperking van de verwerking

d. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

e. recht op vergetelheid

f. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

g. recht op dataportabiliteit

6.2. Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan je verzoek naar privacyloket@groenlinks.nl. Hier kun je ook naartoe mailen als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Voor algemene vragen over privacy kun je tijdens kantooruren contact opnemen met onze front office door te mailen naar vragen@groenlinks.nl.

6.3. Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via privacyloket@groenlinks.nl.
Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.