Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam West

Het afdelingsbestuur nodigt alle GroenLinksers in Amsterdam West uit voor de Algemene Ledenvergadering op 29 mei 2019. De ALV start om 20.00 uur.

Locatie: Polanantheater, Polanenstraat 174, Amsterdam

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen vorige ALV 
  De notulen van de ALV op 15 november 2018 worden vastgesteld.
 4. Financiële verantwoording 2018
  Toelichting op de Jaarrekening 2018 en het verslag van de kascontrolecommissie.
 5. Mededelingen 
 6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  We stemmen over de benoeming van drie kandidaat-bestuursleden. De kandidatencommissie heeft de kandidaten gesproken en een advies uitgebracht.
 7. Meet & greet met de fractie
 8. Terugblik op campagne en Europese verkiezingen
 9. Borrel

 

Locatie

Polanantheater
Polanenstraat 174
1013 WC Amsterdam
Nederland