Vijf buurtbewoners zitten namens GroenLinks in de stadsdeelcommissie West.

Op 21 maart 2018 werd naast de gemeenteraad ook de stadsdeelcommissie gekozen voor ieder Amsterdams stadsdeel. De stadsdeelcommissie bestaat uit buurtbewoners en heeft de bevoegdheid om het dagelijks bestuur van het stadsdeel gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die spelen in de buurt. Namens GroenLinks zitten de onderstaande buurtbewoners in de stadsdeelcommissie.