Anneke Veenhoff

Stadsdeelcommissie (Baarsjes / Oud-West)

MEER RUST meer GROEN

Ik ben geboren in Groningen. Na mijn studie aan het Conservatorium in Groningen en Den Haag, woon ik nu alweer 20 jaar in de Bellamybuurt met man en drie dochters. Naast mijn werk als pianist en dirigent heb ik mij de laatste 2 jaar actief ingezet voor het beschermen van de leefbaarheid in onze buurt door o.a. te strijden tegen een niet passend bouwplan in de Wenslauerstraat. Daarbij heb ik veel buurtcontacten gelegd, veel mensen gesproken zowel bewoners, politici en ambtenaren. Dit intensieve traject heeft geleid tot een stap in de politiek en nu dus lijsttrekker voor Groen Links voor Oud-West/ de Baarsjes.

Ik wil mij inzetten voor een leefbaar, gezond, eerlijk en groener stadsdeel. Oud-West / de Baarsjes is al het dichtstbevolkte gebied van Nederland en het is er dit jaar nog een stuk drukker geworden. De gemeente moet deze groei regisseren en haar burgers beschermen tegen bijvoorbeeld de druk van snelle winst door vastgoedontwikkelaars die onnodige bouwoverlast en schade veroorzaken. Groen is in dit stadsdeel zeer schaars. We moeten dat wat er nog is beschermen en alles inzetten om de stad een echt duurzame toekomst te geven.