Op bewonersavonden over Toekomstbestendig Westerpark (toen nog ‘Groot Westerpark’ genoemd) ging het de afgelopen jaren vaak over mogelijke fietspaden door de tuinparken. Veel bewoners uiten hier terecht hun zorgen over. We zijn dan ook geschrokken dat er in de aangepaste uitvoeringsstrategie is opgenomen dat er ‘doorgaande fietsroutes nodig zijn die dag en nacht open zijn’ voor tuinparken Nut & Genoegen en Sloterdijkermeer. Dit zal het kwalitatief hoogwaardige groen en de biodiversiteit in de parken allesbehalve goed doen. We maken ons als fractie daarnaast zorgen over de veiligheid. Bovendien zijn het juist de tuinparken in West die al geruime tijd bezig met een participatietraject (in samenwerking met de gemeente) om de toegankelijkheid van de parken te vergroten.

Eerder dit jaar al dienden we in West een advies in over deze uitvoeringsstrategie, dat unaniem werd aangenomen door de stadsdeelcommissie. Centraal in dit advies stond mede dat de tuinparken betaalbaar dienen te blijven voor alle Amsterdammers en het beheer van openbare gedeelten in de parken zoveel mogelijk door tuinders gedaan moet blijven worden:

 

‘‘Het is duidelijk dat de middelen van de gemeente voor onderhoud en beheer niet rijkelijk zijn. Het zou zonde zijn om de opgebouwde kennis/ervaring van volkstuinders en het opgebouwde systeem van collectief onderhoud aan de wilgen te hangen. We pleiten hier nadrukkelijk ruimte voor op te nemen in de strategie en af te stappen van het idee dat de gemeente dit beheer van het openbare gedeelte overneemt.’’ (Voor het hele advies, zie: https://west.notubiz.nl/document/9492717/2)

 

Op dinsdag 8 december was er een inspraakavond over de volkstuinparken, waar meer dan honderd bewoners inspraken. De plannen zijn nu gelukkig aangepast en uitgesteld. Meer informatie hierover is hier te vinden: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/