Eind april stuurde een homoseksuele bewoner uit West een brandbrief naar aanleiding van pesterijen door jonge buurtbewoners. De intimidaties naar aanleiding van zijn seksuele geaardheid werden hem te veel en hij riep de hulp in van het stadsdeel. GroenLinks is zeer verontrust door het verhaal van deze bewoner, maar is blij dat het stadsdeel direct actie heeft ondernomen.

Afgelopen week hebben zowel stichting Connect en wethouder Dirk de Jager namens het stadsdeel bemiddeld tussen de betrokken bewoners. Dirk de Jager: “De uitlatingen van de jongeren naar hun homoseksuele buurman accepteren we uiteraard niet.”

In Metro vertelt jongerenmedewerker Said Bensellam van stichting Connect, dat er inmiddels al meerdere gesprekken zijn gevoerd. Hij merkt op “dat er nieuwe, positieve energie van beide partijen afkomt”, maar ook dat “de jongeren moeten beseffen dat het niet prettig is als ze samenklitten voor iemands deur.”

Naast deze eerste besprekingen, zijn er afspraken met de jongeren gemaakt. Er volgt nog een themabijeenkomst over homoseksualiteit. Daarnaast zullen de ouders betrokken worden bij wat er in de buurt speelt.

Dirk de Jager: “Ik heb respect voor de manier waarop de betrokken bewoner en de jongeren zich nu kwetsbaar opstellen om dit niet meer te laten gebeuren in hun buurt en het plein een prettige en veilige plek voor elkaar maken. Dat moeten ze vooral zelf doen. Ik heb er vertrouwen in dat ze dit ook gaat lukken. Ze kunnen het en zullen het waarmaken.”

Tenslotte geeft de wethouder aan dat het stadsdeel alert zal blijven op soortgelijke situaties.