Geluidsoverlast is een nog onderschat probleem, met grote effecten op de volksgezondheid. Het RIVM noemt geluidsoverlast zelfs een groot nationaal probleem. We vinden het heel belangrijk dit serieus te nemen en in de groeiende stad op tijd voldoende maatregelen te treffen.

We vinden het heel belangrijk dit serieus te nemen en in de groeiende stad op tijd voldoende maatregelen te treffen. We willen als GroenLinks op dit punt een hoge ambitie.

De stadsdeelcommissie West is gevraagd een advies uit te brengen naar aanleiding van het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2030 van de gemeente Amsterdam. Het voorliggende stuk beschrijft reeds vele goede en noodzakelijke maatregelen, maar is wat ons betreft op een paar punten te vrijblijvend. Hiervoor hebben we een advies opgesteld. Daarom zullen er nu actiepunten opgenomen om de overlast van bromfietsen, scooters en motoren te verminderen tot dat nieuwe regelgeving (waarbij alleen nog elektrische scooters toegestaan zijn) in 2025 in gaat. Ook is opgeroepen de geluidsoverlast van de almaar toenemende (ver)bouwwerkzaamheden en de broodnodige woningbouw beter onder controle te brengen.