Vele signalen, insprekers en een recent afgerond onderzoek van bewoners geven aanleiding om aan de bel te trekken wat betreft de hoeveelheid woningen die onttrokken worden ten behoeve van het opsplitsen daarvan in drie tot vier onzelfstandige of zelfstandige kamers. Hoewel dit onttrekken en opsplitsen tegemoet komt aan de grote vraag naar kamers, is het onwenselijk dat het stadsdeel nu geen sturingsmogelijkheden heeft om dit naar wens te reguleren of te beperken daar waar de leefbaarheid in het geding komt of een evenwichtige woningvoorraad en bewonerssamenstelling wordt verstoord. Omwonenden hebben nu geen mogelijkheden succesvol bezwaar te maken. GroenLinks heeft een initatiefadvies ingediend om de mogelijkheid op te nemen tot het stellen van quota per straat/blok/buurt en om de voorwaarden aan te passen en de toetsing te verbeteren. De stadsdeelcommissie was het hiermee eens en steunde het initiatief van GroenLinks.

Hier vindt u het volledige advies: Advies woning splitsen