Aanleiding hiervoor zijn de vele signalen die wij krijgen van bewoners en professionals die zich juist minder gehoord voelen dan voorheen. Fractielid Anneke stelde op basis van deze signalen een initiatief advies op met tal van aanbevelingen, dat momenteel bij burgemeester Halsema ligt. Het advies werd unaniem aangenomen tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie (je leest het advies in zijn volledigheid hier).