Vorig jaar al, in november 2019, adviseerden wij (samen met de PvdA) voor een vermindering van het totaal aantal evenementdagen: van 123, naar 100. Waar het advies toen nog terzijde werd geschoven, maakt het nu onderdeel uit van het advies van het Dagelijks Bestuur aan de centrale stad. Ook pleitten wij er toen voor dat alle tenten in de openbare ruimte (met name op het Klönneplein) moeten meetellen in het aantal evenementdagen: dit punt is reeds overgenomen in het nieuwe locatieprofiel.

Het huidige advies in een notendop: terug naar 100 evenementdagen, sterke focus op inhoudelijke strutingmechanismen, jaarlijkse evaluatie, versterken van communicatie en de mogelijkheid inbouwen om van 8 naar 6 grote evenementdagen terug te gaan. Wij hopen dat dit zal leiden tot een betere balans tussen evenementen in het park en ruimte voor rust en recreatie.

Het hele advies lees je hier: https://west.notubiz.nl/document/9117258/3. Dit advies is nu verwerkt in het advies van het Dagelijks Bestuur.

Meer informatie hierover of ideeën voor het Westerpark? Mail naar: t.gevers@amsterdam.nl