De nieuwe buurt Marktkwartier op het terrein van het huidige Food Center gaat door de bouw van 1.700 woningen en de centrale ligging een belangrijke rol spelen in stadsdeel West. Door de ontwikkeling van dit terrein worden Bos en Lommer en Westerpark door nieuwe (fiets)verbindingen nader tot elkaar gebracht. De fysieke en mentale afstand tussen deze twee gebieden zal afnemen. Toch is het ook van belang de samenhang met de omliggende bestaande buurten goed te verankeren in de plannen. Hierbij is het ook belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de sociale woningbouw.

Michiel en Tirza hebben met een betrokken stedenbouwkundige uit de Staatsliedenbuurt een advies opgesteld om meer kwalitatief groen te voegen, het plan hittestressbestendig te maken en te voorkomen dat er een Zuidas-op-zaterdaggevoel ontstaat in de nieuwe wijk.

Het is de laatste jaren een trend om de entrees van woningen niet direct via de straatzijde te ontsluiten. De woningen worden ontsloten via interne fietsenstallingen, ondergrondse parkeergarages en via gemeenschappelijk (afgesloten) tuinen. Dit is bijvoorbeeld ook te zien in de Houthavens en het Westerdokseiland. Door deze inrichting ‘leeft’ de openbare ruimte niet (iets wat erg kenmerkend is voor Amsterdam).

Een gemiddeld woonblok in Amsterdam heeft een omvang van 4.500 vierkante meter. Bij de nieuwe vorm van bouwen (Westerdok bijvoorbeeld) is dit 10.000 vierkante meter. Daaromheen zitten straten. Met om de 6 meter ongeveer ontsluiting van 4 woningen. Op al die plekken vindt interactie plaats. Elke woning is gericht en heeft zijn ontsluiting aan het deel van de weg waar die ontsluiting is. Dat zorgt voor sociale cohesie, verantwoordelijkheid en controle. Bij de nieuwe architectuur is er een fietskelder en een parkeerkelder. Alle woningen worden eveneens ontsloten via één centrale toegang. Hierdoor wordt slechts verantwoordelijkheid gevoeld voor de 10 meter van de toegang. Maar niet de overige meters rond het gebouw. Dat gedeelte leeft niet. Dit geeft het zuidas-op-zaterdaggevoel: leeg, versteend en saai.

Wij zien graag dat veel meer vanuit sociaal oogpunt wordt ontworpen. Een goed voorbeeld van hoe dit kan is bijvoorbeeld het project Kraaipanschool in Amsterdam Oost. Het ontwerpen vanuit andere disciplines dan enkele ruimtelijk sluit eveneens goed aan bij de Omgevingswet. De stadsdeelcommissie heeft ons advies aangenomen. Het marktkwartier wordt daarmee hopelijk een mooie en sociale toevoeging voor stadsdeel West.

AANDACHT VOOR KWALITEIT SOCIALE WONINGBOUW