Een advies over het Actieplan Buitenprogrammering Westerpark van GroenLinks, PvdA en D66, is unaniem aangenomen door de stadsdeelcommissie. 

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie op 25 juni 2019 diende de fractie van GroenLinks, samen met de PvdA en D66, een advies in over het Actieplan Buitenprogrammering Westerpark. Het advies werd unaniem aangenomen door de stadsdeelcommissie. Enkele aandachtspunten die wij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel meegeven bij de uitvoering van Westerpark in Balans:

  • Zorg dat commerciële evenementen ‘marktconforme tarieven’ betalen voor het gebruik van deze, schaarse, openbare ruimte. We raden de portefeuillehouder aan om een benchmark te doen naar vergelijkbare evenemententerreinen en op basis hiervan de kosten voor evenementenvergunningen mogelijk aan te passen. 
     
  • Experimenteer met maatregelen die zorgen dat bezoekers minder afval achterlaten. Bijvoorbeeld met felgroene afvalbakken of nieuwe blikvangers.
     
  • Zorg voor logistieke verbeteringen en een efficiëntere en schonere op- en afbouw van evenementen. Wij willen dat wordt onderzocht op welke manieren deze ambities zijn te kwantificeren in de vergunningsvoorschriften.
     
  • Zorg voor betere toegankelijkheid van het Klönneplein, ook bij zogenaamde ‘hybride’ binnen-buiten evenementen. Idealiter wordt een permanente oplossing gevonden waarbij geen extra tenten op het plein worden geplaatst bij binnenevenementen. Zie toe op een vrije doorgang terwijl de zoektocht naar een permanente oplossing voor de tenten loopt.

Heb je nog meer ideeën over hoe de balans in het Westerpark kan worden bevorderd? Mail ons stadsdeelcommissielid Tirza via t.gevers@amsterdam.nl.