Algemene ledenvergadering en Thema-avond 'Je bent jong en je wil niks?'

Donderdag 11 mei staat de komende Algemene LedenVergadering (ALV) gepland met daaraan gekoppeld een thema-avond met als titel: 'Je bent jong en je wil niks?'

Een avond over jongeren, diversiteit en politiek.

 

Het afdelingsbestuur nodigt alle GroenLinksers in Amsterdam West graag uit voor de komende ALV.

Wanneer: donderdag 11 mei 2017

Aanvang: 19.30 uur (voorafgaand aan de thema-avond)

Waar: De Hudsonhof, Hudsonhof 1 1057 KP Amsterdam

Op de agenda:

  • Welkom
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen
  • Verslag ALV 17 november 2016
  • Vaststellen Financieel jaarverslag 2016
  • Benoemen Kascommissie
  • Verkiezen nieuwe bestuursleden
  • Nieuws uit de Fractie
  • Toekomst bestuurlijk stelsel
  • Rondvraag

Het verslag van de vorige ALV en de financiële stukken zijn op aanvraag te verkrijgen bij de penningmeester Jeroen Vernooij (jeroen@groenlinksamsterdam.nl).

Vanzelfsprekend zijn deze stukken ook beschikbaar tijdens de ALV. 

 

Èn aansluitend op de ALV organiseert GroenLinks Amsterdam West een thema-avond over jongeren, diversiteit en politiek:

'Je bent jong en je wil niks?'

De groene en linkse beweging van Jesse heeft het imago vooral jongeren te trekken. Tegelijkertijd was de opkomst onder jongeren bij de Tweede Kamerverkiezingen lager dan bij voorgaande verkiezingen. Daar valt dus iets te winnen voor GroenLinks. Hoe zit dat nou met jongeren en politiek? Wat verwachten jongeren eigenlijk van een partij als GroenLinks? En wat kan GroenLinks doen om meer jongeren en bovendien jongeren met een biculturele achtergrond te bereiken?

Deze avond gaan Cemil Yilmaz van IZI Solutions en Iris Mayer en Jan Daalder van DWARS met elkaar en de aanwezigen in gesprek. Enkele andere deelnemers zijn nog een verrassing.

Cemil Yilmaz is betrokken bij IZI Solutions, een jongerenorganisatie in Amsterdam-Zuidoost. De organisatie zet zich in tegen raciale en economische ongelijkheid. Als sociaal wetenschapper houdt hij zich dagelijks bezig met inclusie, acceptatie en sociale vraagstukken met betrekking tot jongeren.

Iris Mayer is voorzitter van DWARS Amsterdam. Zij studeert politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich daarbij vooral op mensenrechten en gender.

Jan Daalder is sinds maart het nieuwste bestuurslid van DWARS Amsterdam. Hij studeert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Wanneer: donderdag 11 mei 2017

Aanvang: 20.15 uur

Waar: De Hudsonhof, Hudsonhof 1 1057 KP Amsterdam

 

Doe mee met GroenLinks én word lid

Volg ons op Facebook en Twitter