Dinsdag 28 juni heeft GroenLinks Amsterdam West een aantal voorstellen ingediend waarbij meer aandacht wordt gevraagd voor speeltuinen, een schone openbare ruimte en expositieruimte voor kunstenaars in de leegstaande winkelpanden. Deze voorstellen konden rekenen op een ruimte meerderheid in de raad. De stadsdeelraad was bijeen vanwege de Perspectievennota, waarin de beleidsplannen voor komend jaar in Amsterdam West besproken worden.

GroenLinks diende een voorstel in om langdurig leegstaande winkel- en kantoorpanden tijdelijk ter beschikking te stellen aan jonge kunstenaars om werk- en expositieruimtes te realiseren. Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter): “Juist in een tijdsgewricht waarin cultuur onder druk staat is dit belangrijk. Met deze motie kunnen we met relatieve kleine ingrepen meer laagdrempelige cultuur in West realiseren.” Ook een cultuurroute voor wandel-, fiets- en waterroutes kon op brede steun rekenen. Marjolein van Bokhorst (woordvoerder Kunst): “Ook de bestaande architectuur en kunst verdienen een podium; binnen Amsterdam West, maar ook tot ver daarbuiten.”

Daarnaast diende GroenLinks samen met de PvdA en D66 een voorstel in voor het opknappen en toegankelijk maken van de speeltuinen in West. Christa de Visser: “Het is belangrijk dat kinderen vrij kunnen spelen in hun eigen buurt, ook kinderen met een beperking. Speeltuinen zijn plekken waar de buurt samenkomt en contact met elkaar legt. Dat geldt voor de ouders en de kinderen. Ik ben blij dat het stadsdeel de speeltuinen gaat opknappen om te zorgen dat iedereen er samen kan komen.”

Meer dan de helft van de bewoners in de buurten in West maakt zich zorgen over de “verrommeling” van de openbare ruimte. GroenLinks sluit zich aan bij dit signaal vanuit de bewoners. Yvette Hofman: “Een schone openbare ruimte draagt bij aan een leefbare, gezonde en veilige woonomgeving. Wij willen dat het stadsdeel prioriteit geeft aan een duurzaam plan per buurt en de bewoners actief te betrekken bij het beheer en de inrichting van hun buurt.” Portefeuillehouder Dirk de Jager reageerde enthousiast op dit voorstel van GroenLinks en PvdA: “De bewoners van ons stadsdeel weten bij uitstek wat belangrijk is voor de leefbaarheid van hun buurt.”

Ook andere GroenLinks voorstellen konden rekenen op een breed draagvlak binnen de stadsdeelraad; zoals Fietsparkeren, Bestrijden leegstand winkelstraten, Tijdelijke invulling braakliggende terreinen, Verduurzaming heffingen en belastingen. Andere voorstellen werden samen met verschillende partijen ingediend, zoals o.a.: Plekken voor WSW-ers & Wajong-ers en Armoedebestrijding. Een aantal andere moties konden worden ingetrokken na een toezegging van het dagelijks bestuur, waaronder: Lokale Duurzaamheidstop en Zon op West