Onlangs werd het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Amsterdam West gevraagd te reageren op een plan over parkeertarieven van kersverse VVD-verkeerswethouder Litjens. De tarieven voor vergunninghouders gaan in zijn plan omhoog. Normaal gesproken gaat bij GroenLinks in dat geval de vlag uit. Maar deze keer lag dat anders. Hoe zit dat?  

 

Allereerst grote complimenten voor Pieter Litjens: het onderwerp is verpakt in een zeer behapbaar document. Er waren op de avond van bespreking zelfs geen insprekers aanwezig. Maar misschien komt dat door de briljante titel van het plan “harmoniseren parkeertarieven vergunninghouders”. Feitelijk gaat het hier gewoon om ordinaire tariefsverhogingen, iets waar zo’n beetje alle Amsterdamse autobezitters moord en brand over schreeuwen. Maar harmonisatie, daar zullen weinig mensen tegen zijn. Eenheid en overzichtelijkheid leveren een helder plaatje op. Maar dan houdt het, vrees ik, wel op met complimentjes. 

In Amsterdam is het goed gebruik om de opbrengst van parkeertarieven te besteden aan zaken die met parkeren samenhangen. Zo hebben de verschillende stadsdelen een parkeerfonds waaruit zaken rond parkeren en de openbare ruimte bekostigd worden en de centrale stad heeft het CMF, het centraal mobiliteitsfonds. 

Maar uit dit plan en het coalitie-akkoord van D66, VVD en SP in centrale stad blijkt dat er een compleet nieuwe situatie in Amsterdam op komst is: de extra inkomsten die de tariefsverhogingen opbrengen gaan niet naar parkeren en niet naar het opknappen van de openbare ruimte, maar worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Ofwel: de Amsterdamse autobezitter wordt de melkkoe van het College. 

GroenLinks heeft met coalitiepartijen PvdA en D66 grote ambities voor de openbare ruimte in West. Geparkeerd blik neemt verhoudingsgewijs veel te veel ruimte in de openbare ruimte in en verhindert onze ambities. Door auto’s onder de grond of aan de ring te parkeren, komt ruimte vrij voor fiets, voetganger, groen en spelende kinderen. En hoewel wij natuurlijk liever geen garages bouwen, zijn wij toch voorstander van de nog te bouwen Singelgrachtgarage: het levert ons op straat maar liefst 800 parkeerplekken – 400 in West en 400 in Centrum – aan ruimte op die we anders kunnen gaan invullen. We geven ruimte terug aan bewoners!

Garages kosten helaas wel veel geld, zowel om te bouwen als om te exploiteren. En dat geld zouden we deels krijgen van de centrale stad door de tarieven van parkeervergunningen drie jaar op rij met 25% te verhogen, 75% in totaal dus. Dat vinden wij redelijk: de autobezitter die relatief een groot deel van de openbare ruimte gebruikt, betaalt mee aan de voorzieningen die nodig zijn om ruimte voor alle Amsterdammers beschikbaar te houden.

GroenLinks maakt zich dan ook grote zorgen over de gevolgen van het voorstel van wethouder Litjens voor de openbare ruimte van West. De tarieven worden onvoldoende verhoogd en het geld kan niet ingezet worden om de openbare ruimte op te knappen. Daarom steunt GroenLinks dit plan niet. Maar opvallend was dat ook de coalitie-partijen uit de centrale stad, D66, SP en VVD, het plan niet steunden, hoewel de redenen hiervoor verschillend waren. D66 sloot zich aan bij de startnotitie die in West gesloten is met GroenLinks en PvdA, waarin staat dat we tarieven verhogen om de Singelgrachtgarage te kunnen bouwen. Daar was ik uiteraard blij mee, maar het roept wel de vraag op: Hoe kan het dat D66 in West iets heel anders vindt dan D66 in de centrale stad? De VVD vond net als ik: de autobezitter mag geen melkkoe worden. Al geldt voor de VVD dat ze überhaupt tegen verhoging van parkeertarieven zijn. Maar de VVD is ook een partij die heel heldere opvattingen heeft over het gebruik van parkeerinkomsten. Dit is bestemd voor parkeervoorzieningen en dus niet voor het dichten van gaten in de begroting.

Maar de meest opvallende reactie kwam van de SP. De partij die in de centrale stad de grote winnaar is van het plan van Litjens - omdat het geld gaat naar punten die de SP belangrijk vindt - gaf in West aan tegen verhoging van parkeertarieven te zijn. De reden? Er zijn mensen met heel weinig geld – mensen die vreemd genoeg wel geld hebben voor een auto – en die moet je niet straffen met hogere belasting. Dat roept bij mij de vraag op: waarom komt Pieter Litjens dan met dit plan? Als D66 en VVD tegen het plan zijn om inhoudelijke redenen en de SP an sich tegen het plan is, dan kan het plan toch linea recta de prullenbak in?!

Misschien dat het College binnenkort ook tot die conclusie komt. Inmiddels hebben zes van de zeven stadsdelen een negatief advies op het plan gegeven. Het is nu wachten op behandeling van het plan in de centrale stad.

Wordt vervolgd! 

 

Meer info over het plan van Wethouder Litjens: www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2014/voorlopig-besluit/