Dinsdag 23 februari besprak het Algemeen Bestuur van stadsdeel West het vervolg van het uitvoeringsplan voor de herprofilering van de Bellamy- en Borgerbuurt. Deze buurten rondom De Hallen worden de komende jaren flink opgeknapt. GroenLinks is blij dat de uitvoering van deze mooie plannen de volgende fase in gaat: er gaat nog meer blik van straat en komt er meer groen en ruimte voor voetganger en fiets.

De plannen voor de Bellamy- en Borgerbuurt zijn in de vorige periode tot stand gekomen onder leiding van voormalig GroenLinks Dagelijks Bestuurder Dirk de Jager, waarbij nadrukkelijk is gekozen voor een aantrekkelijke, groene openbare ruimte. Huidig GroenLinks-portefeuillehouder Fenna Ulichki pakt door en is nu verantwoordelijk voor het vervolg van de uitvoering.

De Bellamy- en Borgerbuurt worden veel beter toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Autoparkeren gebeurt straks zoveel mogelijk in de garages Kwintijn I en II. De ruimte die daarmee op straat ontstaat, wordt gebruikt voor ruimere troittoirs, fietsparkeren en groen. Zo komen er onder andere veel fietsparkeerplekken bij, wordt de Tollensstraat autovrij en is de Ten Katestraat straks een markt waar je niet alleen komt voor boodschappen, maar ook om af te spreken en te recreëren. Een wijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde plannen is dat ook de resterende straten in deze buurten opgeknapt kunnen worden, waar de GroenLinksfractie heel blij mee is. En omdat de Bellamybuurt een van de laagst gelegen buurten in Amsterdam is, is de kans op wateroverlast bij veel regenval groot. Bij de uitvoering wordt dan ook veel aandacht besteed aan het ‘rainproof’ maken, iets waar GroenLinks vaker om gevraagd heeft.

Belangrijke uitgangspunten bij de uitvoering van deze plannen zijn participatie en co-creatie: bewoners en ondernemers worden zoveel mogelijk betrokken bij de herprofileringen, zodat hun specifieke wensen ten aanzien van de openbare ruimte worden meegenomen.

GroenLinks-woordvoerder Dorrit de Jong: "Deze plannen zijn een overwinning voor de voetganger en fietser. Het Hallenkwartier wordt door deze herprofilering echt een plek om te leven en te genieten van de openbare ruimte. Wij zien erg uit naar het resultaat."

Dinsdag 15 maart 2016 neemt het Algemeen Bestuur een besluit over het uitvoeringsplan tweede fase Visie Openbare Ruimte Bellamy- en Borgerbuurt.

Op de website van de gemeente Amsterdam Stadsdeel West kun je uitgebreide informatie vinden over de herprofilering: “Visie Openbare Ruimte
Bellamy- en Borgerbuurt”
.