Het college van de centrale stad (D66, VVD en SP) heeft besloten om te bezuinigen op subsidies in de stadsdelen. Dit doen ze om de claims uit het coalitieakkoord te bekostigen, waaronder 26,5 miljoen lastenverlichting voor ondernemers. Een voorbeeld: terrasbelasting / het verhuren van de openbare ruimte (VVD). De SP haalt geld binnen voor armoedebestrijding, maar snoeit dat keihard weg in de stadsdelen.

Dit geld is meteen na de start van de coalitie in de centrale stad uitgegeven. De stadsdelen dienen nu als sluitpost om de begroting in de centrale stad weer kloppend te maken; waar de stadsdelen slechts 5% van de totale subsidies verstrekken, moeten zij 35% van de bezuinigingen realiseren.

Elke bezuinigingsoperatie, noodzakelijk of ongewenst, vraagt om een zorgvuldig proces. Tijd om met de betreffende organisaties in gesprek te gaan en samen te onderzoeken hoe de pijn het beste verdeeld kan worden. Tijd voor de bestuurscommissie om een zorgvuldige afweging te maken.

Wethouder Kock geeft de bestuurscommissies drie weken de tijd om aan te geven waar ze gaan snoeien en welke subsidies ze stopzetten. Een onmogelijk en onredelijk verzoek aan de bestuurscommissies, die hiermee worden gedwongen om onzorgvuldig te handelen richting de getroffen organisaties, hun medewerkers en daarmee de mensen die de voorzieningen hard nodig hebben. Voor de duidelijkheid: het gaat hier onder meer om subsidies aan buurthuizen, jongerenwerk, (jongeren)schuldhulpverlening, talentontwikkeling, cultuurparticipatie, taalontwikkeling, huurdersondersteuning. Basisvoorzieningen die nu al geld tekort komen. Geld waarmee we gebiedsgericht werken. Kerntaken van de bestuurscommissies, de ogen en oren van het stadsdeel. En nu dus: de portemonnee van de centrale stad.

GroenLinks vindt dit onacceptabel. En pleit voor een behoorlijk en zorgvuldig proces. Het college heeft een jaar de tijd genomen om haar zaakjes op orde te brengen. Vandaag dient Femke Roosma een amendement in waarin ze het college vraagt om ons dat jaar ook te gunnen, alle bezuinigingen een jaar op te schuiven, en te beginnen met daadwerkelijk bezuinigen in 2017. Daarmee krijgen de wij de tijd om een zorgvuldige afweging te maken. We regeren dan wel over onze eigen periode heen, maar dat doet het college in haar coalitieakkoord ook.

Bernadette Vieverich

Lid van de bestuurscommissie in Amsterdam West namens GroenLinks