Is er ruimte voor bewoners om baas in eigen buurt te zijn? Als GroenLinkser vind ik het belangrijk dat mensen mede-eigenaar zijn van hun omgeving. Voor mijn inbreng daar deed ik donderdag 8 december inspiratie op tijdens de thema-avond ‘Baas in eigen buurt', georganiseerd door GroenLinks Amsterdam West. 

Drie mooie buurtinitiatieven van betrokken bewoners passeerden de revue. Jeroen Jonkers, initiatiefnemer van ‘Ik geef om de Jan Eef’ is bezig met het oprichten van de de Jan Evertsen Buurtcoöperatie (JEBC) waarbij bewoners gezamenlijk winkelpanden huren en kopen in de Jan Evertsenstraat. Op die manier kunnen zelf het winkelaanbod bepalen. Arnoud Hekkens transformeerde een versteende, besloten binnentuin tot de openbare "Tuin van Jan" in de Jan Maijenbuurt. Mark Jansen is beheerder van Soeptuin Bredius, een moestuin die is ontstaan op een braakliggend stuk grond waar bewoners vrijwillig zijn gaan tuinieren. 

Mark Jansen: ‘Ik ben veel tijd kwijt met uitzoekwerk en regeldingen. Terwijl ik het liefste gewoon wil tuinieren.' Arnoud Hekkens heeft vooral behoefte aan lange termijn ondersteuning. 'Het zou handig zijn als we een vaste aanspreekpersoon hadden bij het Stadsdeel, die ons ondersteunt en adviseert op juridisch en financieel gebied. Verder is het nodig dat we langer dan een of twee jaar met geld worden ondersteund. Dit soort projecten kun je niet zomaar loslaten.’ Jeroen Jonkers is tevreden met de ondersteuning die hij van het stadsdeel krijgt. Hij pleit voor minder regels en minder gedetailleerde verslaglegging achteraf. 'Stuur bijvoorbeeld een ambtenaar langs die een interview afneemt en het verslag schrijft. En accepteer dat je verlies kunt lijden.’

Ik kan rekenen op instemmend geknik van de initiatiefnemers als ik stel dat de uitkomst van een bewonersinitiatief per definitie niet vooraf vast kan staan. Stadsdeel en gemeente moeten accepteren dat het ook een keer mis kan gaan. Een bewonersinitiatief dient meerdere doelen dan commercieel succes of zelfstandig voortbestaan. Integratie, toegenomen veiligheid in de buurt en (verbeterde) contacten tussen buren onderling zijn doelen die je niet in een SMART-evaluatie kunt vangen.

Het organiseren van ambtelijke ondersteuning blijkt voor veel bewoners met een initiatief een obstakel. Ook voor bewoners die gewend zijn aan samenwerking met ambtenaren heeft de reorganisatie voor veel nieuwe onduidelijkheid gezorgd. Tijdens de bespreking van de nota op 8 december wil ik pleiten voor een ambtenaar die elk gehonoreerd initiatief langdurig blijft ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van juridische, financiële of specialistische kennis.

Meer informatie over de drie initiatieven: