Onlangs werden wij, de leden van het Algemeen Bestuur West, rondgeleid in De School aan de Doctor Jan van Breemenlaan. Deze locatie wordt een creatieve hotspot in West. Een restaurant, Nachtclub De School, een sporthal en nog veel meer zijn hier al gevestigd.

Hier opent ook Het Ambachtshuis binnenkort haar deuren. De lessen worden gegeven in de oude klaslokalen met een vloeroppervlakte van ongeveer 800 m2. De vraag naar ambachtelijk vervaardigde artikelen groeit en de vraag naar geschoolde ambachtslieden groeit mee. Het Ambachtshuis wil zoveel mogelijk jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een plek bieden waar ze werkervaring en inspiratie op kunnen doen. Hiermee verkleinen we de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voorkomen we jeugdwerkeloosheid. Daarnaast krijgen de ambachten als beroep een nieuwe, positieve impuls.

Voor GroenLinks is het bestrijden van jeugdwerkeloosheid een belangrijk thema. Portefeuillehouder Fenna Ulichki (GroenLinks) zet zich hier onvermoeibaar voor in. Het idee voor het Ambachtshuis komt uit haar koker. Het is bedoeld om leer-werkplekken te creëren waar zoveel mogelijk jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in meester-gezel constructies werkervaring en inspiratie op kunnen doen.

Na de zomer ontvangt het Ambachtshuis de eerste groepen jongeren. Ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen, zowel door er regelmatig te gaan kijken als door binnen het Algemeen Bestuur erop toe te zien dat er voldoende geld en menskracht beschikbaar is.

Bernadette Vieverich, lid van de Bestuurscommissie van Amsterdam West namens GroenLinks.