Afgelopen dinsdag presenteerde GroenLinks portefeuillehouder Ulichki van Stadsdeel West haar diversiteitsplannen voor het laatste kwartaal van 2015. Het gaat hier om belangrijke onderwerpen als vrouwen- en mensenrechten, vreedzame wijk, acceptatie van LHBT (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) en het tegengaan van discriminatie onder de titel Vrij West. Haar aanpak is bestaande activiteiten en evenementen bundelen en deze aanvullen met workshops en debatten.

 

 

Met een bescheiden budget - bestemd voor diversiteit in de breedste zin van het woord - gaat de portefeuillehouder antisemitisme, homofobie, discriminatie op geslacht, seksuele voorkeur, huidskleur en geloof te lijf. Ga er maar aan staan. 

Op 28 mei jongstleden was ondergetekende aanwezig bij de presentatie van het roze stembusakkoord. Een parade van grote en kleine activiteiten kwam voorbij. Een mooie en veelkleurige bloemlezing van de bijzondere kracht van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Een Turkse Nederlandse in het jeugdwerk zette de toon die middag. Zij pleitte voor tolerantie en respect, maar stelde tegelijkertijd dat het niet nodig was om homo’s te accepteren. Irene Hemelaar, bekend voorvechtster van LHBT-rechten, dacht daar beslist anders over: "Tolerantie is een dun laagje ijs waar je doorheen kunt zakken. Acceptatie is stevig, daar kun je op schaatsen." Er is nog veel te accepteren, dat maakte deze middag duidelijk. Maar de jongere generatie denkt na over deze thema’s.

Namens het COC Amsterdam sprak een voorlichter op scholen. Leitmotiv van zijn lesprogramma: "Anders zijn is niet raar, maar interessant." Een belangrijke levensles die kinderen niet alleen helpt met de acceptatie van het anders-zijn in de ander, maar ook in henzelf.

Een politieagent van roze in blauw deed er de cijfers bij. In 2014 waren er 500 anti-LHBT incidenten in Amsterdam. Dat zijn er te veel. Als we het ruwweg door zeven (stadsdelen) delen, dan zijn dat er ongeveer 70 per jaar in West. Nog steeds veel te veel. Het maakt wel zichtbaar dat we met een behapbare situatie te maken hebben. Stap voor stap en op alle fronten tegelijk is het devies. In de loop van die middag en met de presentatie van het stuk van portefeuillehouder Ulichki werd helder dat dit ook precies de aanpak is.

Marten Bos, die zichzelf emancipator noemt, kwam met een mooie uitsmijter. Hij stelde dat homofobie en islamofobie veel van elkaar weg hebben. Het komt voort uit dezelfde emotie: angst voor het vreemde, het onbekende. Zo bekeken hangt alles wat we doen ter bevordering van acceptatie van iedereen die zich anders voelt, denkt en gelooft dan wijzelf met elkaar samen en is een programma voor vrijheid van LHBT ook een programma tegen islamofobie en antisemitisme. 

Geweld tegen LHBT blijft een urgent en complex probleem. Het is helaas een illusie dat dit door een stadsdeel alleen kan worden opgelost. We hebben iedereen nodig: bewoners, maatschappelijk middenveld en de gemeente. Het is aan ons om de verbinding te leggen, de dialoog op gang te brengen en natuurlijk de veiligheid te bewaken.

Graag zie ik homoseksuele stellen ongehinderd en vrij hand in hand over straat lopen - in Amsterdam en in de rest van de wereld. Liever nog vandaag dan morgen. In West zijn we al heel erg goed op weg, met dank aan de dragende samenleving en alle mooie initiatieven op individueel en organisatieniveau. En aan portefeuillehouder Ulichki die de verbindingen tot stand weet te brengen. Een rol die van haar - als ogen en oren van de centrale stad - wordt gevraagd en die zij met een warm hart en veel verve vervult. 

Een ambtenaar en een jonge student presenteerden afgelopen dinsdagavond nog een mooi initiatief in het kader van Vrij West. Human Library West is de Amsterdamse versie van het internationale project The Human Library, het best te vertalen als de menselijke bibliotheek. The Human Library bestaat uit mensen uit Amsterdam West die verhalen vertellen: hun eigen verhalen. Zij zetten een soort bibliotheek neer waarin een aantal inwoners de zogenaamde boeken zijn. Het publiek kan iemand uitkiezen wiens verhaal hij of zij wil horen. Vervolgens lopen ze samen naar een tafeltje en vertelt die persoon zijn of haar verhaal. The Human Library is te bezoeken op 13 september tijdens talentenjacht Best of the West in het Erasmuspark. Verder nog op 19 september tijdens de Mercatormarkt en op 7 november in podium Mozaïek. Het is een mooie manier om het anders-zijn te etaleren en ik ben van plan om erbij te zijn. 

Bernadette Vieverich is lid van de bestuurscommissie in Amsterdam West namens GroenLinks