Op 26 oktober jl. vond in het Polanentheater een door GroenLinks georganiseerde bijeenkomst over vrouwen in de thuishulp plaats.

Op deze bijeenkomst bleek dat veel laagopgeleide vrouwen, die werk hadden als thuishulp, hard zijn getroffen door reorganisaties en bezuinigingen in de zorg. Het gaat hier om vrouwen - mannen doen dit werk niet of nauwelijks. Deze vrouwen hebben geen werk-netwerk, zijn laagopgeleid en Nederlands is vaak niet hun eerste taal. Er is in de afgelopen 15 jaar door de overheid in hen geïnvesteerd, zodat ze aan het werk konden en economisch onafhankelijk werden. Anno 2016 zijn hun banen (deels) wegbezuinigd; ze zijn ontslagen of werken minder uren, waardoor hun inkomen niet of nauwelijks boven bijstandsniveau uitkomt.

Omdat ze behoefte hebben aan zinvol werk worden ze mantelzorger of doen ze als vrijwilliger, nu dus onbetaald, hetzelfde werk als voorheen. Dankzij moties van GroenLinks is er onverminderd aandacht voor het op weg helpen van laagopgeleide vrouwen, met een hoge drempel tot de arbeidsmarkt, naar economische zelfstandigheid. Een mooi voorbeeld is het Gildelab waar vrouwen worden opgeleid voor de ambachtelijke kant van mode: patroontekenen en leren omgaan met industriële naaimachines.

Portefeuillehouder Fenna Ulichki (GroenLinks) heeft ervoor gezorgd dat in de gebiedsplannen van Amsterdam West 2017 opnieuw wordt geïnvesteerd in het zelf organiserend vermogen van vrouwen door het initiëren en ondersteunen van vrouwennetwerken, coaching trajecten, trainingen en opleidingen zoals in het Gildelab. GroenLinks vindt economische onafhankelijkheid van vrouwen belangrijk voor henzelf, maar ook omdat onderzoek heeft aangetoond dat het een positief effect heeft op de toekomst van hun kinderen. Daar blijven we ons onverminderd voor inzetten.

 

Bernadette Vieverich is lid van de bestuurscommissie van Amsterdam West namens GroenLinks