In Amsterdam West, met name in de Spaarndammerbuurt, is er een toename te zien van het aantal bierfietsen. Dit komt door een verbod op de bierfietsen in centrum en oost. Hierdoor wijken de fietsen uit naar west. GroenLinks vindt dit onwenselijk omdat de bierfietsen veel overlast voor inwoners en weggebruikers veroorzaken. Er zijn echter meer (kwalitatieve) meldingen nodig om de bierfietsen te verbieden. Dus heeft u overlast? Meldt het via de website van de gemeente Amsterdam.