Meer dan vijftig mensen bezochten de door GroenLinks Westerpark georganiseerde bewonersbijeenkomst in buurthuis De Horizon. GroenLinks was uitgerukt met vijf raadsleden en twee portefeuillehouders. Doel van de bijeenkomst: de contacten aanhalen, aan de vooravond van de fusie van vier stadsdelen. Dat lukte.

De avond begon met een gezamenlijke Surinaamse maaltijd om alvast een beetje met elkaar in contact te komen. Met dank aan Liane Rosenblad, die de heerlijke catering verzorgde.

Daarna was er een zaaldiscussie. GroenLinksers presenteerden hun thema’s, bewoners vertelden over hun buurtbetrokkenheid, over en weer werden uiteenlopende vragen gesteld. Tot slot was er een kringgesprek, waarbij de discussie in wat kleinere kring doorging.

De opkomst was met vijftig mensen heel goed. De diversiteit was groot, met onder andere vertegenwoordigers van Jeugd neemt de Leiding, de Gehandicapten Advies Raad, de Turkse Raad, Buurtplatform Zeeheldenbuurt en verschillende individuele bewoners van allerlei pluimage.

De GroenLinks-delegatie bestond naast portefeuillehouders Dick Jansen en Dirk de Jager en (duo-)raadsleden Margreet de Boer en Tulsa Caupain (allen uit Westerpark), ook uit raadslid Sven Meeder uit De Baarsjes en duo-raadslid Christa de Visser uit Oud-West. Gespreksleider was raadslid Emel Can uit De Baarsjes. Ten slotte was er kandidaat-raadslid Annemieke van der Wal uit Westerpark, die de bijeenkomst samen met Tulsa Caupain organiseerde.

Vooral voor Sven en Christa was het goed om te horen hoe dit stadsdeel reilt en zeilt. En zij brachten ideeën mee vanuit hun stadsdelen. Een van de conclusies is dat het belangrijk is om elkaar te blijven spreken, ook als het stadsdeel West straks vier keer zo groot is als Westerpark nu. Daar gaat GroenLinks dan ook hard aan trekken.

Hartelijk dank aan alle aanwezigen voor hun bijdrage!