In 2020 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor buurtbudgetten. Het doel van deze middelen is dat deze zoveel mogelijk door bewoners zelf worden besteed, voor activiteiten en investeringen in de buurt.

 

Voor West is hiermee € 500.000,- euro extra beschikbaar. Bij de gebiedsplannen hebben we in grote lijnen aangegeven hoe wij deze middelen tot besteding willen laten komen. Als GroenLinks kiezen we ervoor dat de buurten zelf mogen beslissen over deze budgetten, in de vorm van regiegroepen. De komende tijd zetten wij ons er voor in dat deze regiegroepen op transparantere wijze te werken gaan, beter zichtbaar zijn en het voor bewoners nog makkelijker wordt aanvragen te doen via de nieuwe websites: https://buurtbudget.amsterdam.nl.