Zoals nu voorgelegd is het stedelijke kader wat ons betreft te zeer gericht op het voorkomen van situaties. Dat is ook precies de reden dat we vanuit West vraagtekens bij een aantal voorstellen zetten: omdat deze onderdelen de keuzevrijheid van bewoners juist verkleinen in plaats van versterken. Op die manier hebben we het opstellen van het advies dan ook ingestoken: met de vraag wat er stedelijk nodig is om vast te leggen, en waar het ook vooral niet wenselijk is om teveel centraal op aan te sturen. In de kern zijn de door ons voorgestelde aanpassingen erop gericht dat het stedelijke plan de keuzevrijheid van stadsdelen niet in de weg staat, zeggenschap van bewoners wordt vergroot en communicatie en ondersteuning wordt versterkt. Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie op 25 januari werd dit advies unaniem ingediend en aangenomen. Het hele advies lees je hier.