GroenLinks West wil dat er volop ruimte is voor een kunstzinnig klimaat in Amsterdam West. Daarin kan experimentele kunst die op de actualiteit inspeelt niet achterblijven. Daarom diende raadslid Christa de Visser een voorstel in om ruimte te geven aan experimentele kunst in West.

 

GroenLinks West wil dat er volop ruimte is voor een kunstzinnig klimaat in Amsterdam West. Daarin kan experimentele kunst die op de actualiteit inspeelt niet achterblijven. GroenLinks wil dat het mogelijk is voor kunstenaars om op korte termijn over een klein beetje geld te beschikken, zodat zij op de actualiteit kunnen reageren. We zijn tevreden met de plannen van het stadsdeel op het gebied van Kunst en Cultuur, zowel in de Cultuurnota als in de begroting, maar willen ook zorgen dat er zo min mogelijk barrières bestaan voor een levendige creatieve sector.

Zowel op landelijk als lokaal niveau wordt flink bezuinigd op Kunst en Cultuur. Zo ook in Amsterdam West. Toch is een van de doelstellingen van het stadsdeel dat het een creatieve en ondernemende hotspot is. Dat er minder geld beschikbaar is hoeft niet te betekenen dat er geen ruimte meer voor kunst en cultuur kan zijn. We moeten wel wat creatiever nadenken om deze ruimte te creëren. Dat doet het Dagelijks Bestuur door in te zetten op kunst als onderdeel van de buurt en de buurtagenda, en dat is op stadsdeelniveau een verstandige keuze. Maar kunst kan niet altijd aansluiten bij de buurtagenda. Soms moet het mogelijk zijn op de actualiteit te kunnen reageren en snel over een klein beetje ondersteuning te beschikken. Daar hebben we een voorstel voor ingediend wat in de raad is aangenomen.

Als West een bruisend stadsdeel wil zijn moet het ook ruimte kunnen bieden aan actuele ontwikkelingen en de vragen die daarmee samen hangen. Kunst is een medium dat direct op de actualiteit kan inspelen, bewoners en stadsdeel een spiegel kan voorhouden, verbondenheid creëren en prikkelen tot nieuwe inzichten. Die ruimte moet het dan ook krijgen, ook op stadsdeelniveau.