Jongerengebiedsplannen: een mooi scrabblewoord toch? In West moeten we jongeren betrekken bij het opstellen van de gebiedsplannen 2016, en liever vandaag dan morgen.

Het is een cliché dat je steeds vaker hoort. 'We moeten niet óver ze praten, maar mét ze praten.' Het stadsdeel gaat dit najaar uitgebreid in gesprek met bewoners voor de gebiedsplannen - waarin staat wat we komend jaar in de buurten gaan doen.  Bewoners vertellen ons wat zij nodig vinden voor hun buurt. Vorig jaar werd tijdens bijeenkomsten vooral over jongeren gesproken in termen van overlast. 

Maar jongeren zijn ook inwoners van West. Inwoners die nu weinig te zeggen hebben over hun eigen leefomgeving, de Vreedzame kinderwijkraden vormen daar een positieve uitzondering op. Echter jongeren boven de 12 jaar hebben weinig inspraak. Dit terwijl jongeren meer dan anderen gebruik maken van de openbare ruimte en de voorzieningen, en de buurt als geen ander kennen. Toch werden zij vorig jaar helemaal niet betrokken bij het opstellen van de gebiedsplannen en nu zijn er wel ambities ('we moeten mét ze praten'), maar er zijn tot nu toe geen concrete voorstellen. Ook doen jongeren nauwelijks mee aan de bewonersinitiatieven, zo rapporteerde het stadsdeel laatst: "Er zijn veel bewoners die het initiatief nemen om iets met jongeren te doen. De vraag is wel of deze initiatieven altijd aansluiten op de behoefte van jongeren zelf." En ook: "Het proces voor aanvragen geld bewonersinitiatieven past niet zo goed bij jongeren."

GroenLinks wil dat óók jongeren meepraten over wat belangrijk is voor hun buurt, initiatieven kunnen nemen en zo meer eigenaar worden van hun leefomgeving. Dat niet over jongeren wordt gesproken als 'overlast', maar dat met ze wordt gesproken als burgers van dit stadsdeel. GroenLinks wil dat jongeren participeren: vroeg geleerd is oud gedaan.

Ik pleit daarom voor jongerengebiedsplannen 2016. Jongeren stellen zélf een gebiedsplan op met wat zij denken dat goed zou zijn voor de buurt. Op een manier die bij hen past; dus wellicht niet met vijftig buurtbewoners op een avond in een buurthuis, maar laagdrempelig, interactief en met leeftijdsgenoten. De jongerengebiedsplannen vormen dan input voor de drie gebiedsplannen die West maakt voor Bos en Lommer, Westerpark en Oud-West/De Baarsjes 2016.

In september gaat het proces om de gebiedsplannen op te stellen van start. Dus moeten we nú in gesprek gaan met de jongeren van West, om niet weer een jaar voorbij te laten gaan zonder serieuze jongerenparticipatie. In de AB-vergadering van de bestuurscommissie op 25 augustus heeft de portefeuillehouder toegezegd om zo snel mogelijk met een voorstel te komen hiervoor.