Het einde van 2015 nadert. Volgende week 'knalt' Nederland weer met veel vuurwerk het nieuwe jaar in. Maar niet alle inwoners van ons stadsdeel genieten hiervan. En voor de dieren in Amsterdam West is oud en nieuw al helemaal geen pretje. Zij kunnen niet even de stad uit en moeten oudjaarsnacht in angst doorbrengen. Daarom is vuurwerk op plekken waar dieren worden gehouden verboden. 

In de omgeving van plaatsen waar dieren worden gehouden is het afsteken van consumentenvuurwerk verboden. In West gaat het dan om alle kinderboerderijen zoals Zimmerhoeve en Nieuw Bos en Lommer, die beide midden in een woonwijk liggen, en de manege naast het Vondelpark (zie hier een handig kaartje). 

Maar hoe bekend is dat? Weten alle bewoners dat er helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken rondom kinderboerderijen? En wat doet het stadsdeel om te voorkomen dat het gebeurt? GroenLinks woordvoerder dierenwelzijn Dorrit de Jong stelde daar deze week schriftelijke vragen over (zie bijlage).

Uit de antwoorden blijkt dat het stadsdeel dit jaar gelukkig maatregelen neemt om bewoners voor te lichten over het verbod op vuurwerk in de buurt van dieren.

Zo staat er deze week een bericht over in het wekelijkse nieuwsoverzicht van het stadsdeel. Ook krijgen alle bewoners in West die in de omgeving van kinderboerderijen en de manege wonen een brief thuisbezorgd. Verder zijn er extra handhavers op de been en heeft de gemeente een meldpunt vuurwerkoverlast geopend. We hopen dat dit helpt en dat mensen rekening houden met de dieren in ons stadsdeel. 

GroenLinks is blij dat steeds meer mensen af willen van consumentenvuurwerk. De publieke opinie kantelt langzaam in de richting van een verbod op consumentenvuurwerk waarbij (lokale) overheden professionele vuurwerkshows organiseren. Dan zijn we af van de schade, de onnodige overlast en milieuvervuiling alleen maar omdat een kleine groep mensen graag vuurwerk afsteekt, en kunnen dieren zonder angst de nacht doorkomen.

De fractie van GroenLinks Amsterdam West wenst iedereen prettige feestdagen en een mooi 2016.