Vorig jaar diende raadslid Emel Can een voorstel in om werkzoekenden, werkgevers en organisaties in West met elkaar in contact te brengen. Op basis van haar voorstel vond eind juni een Talentenbeurs plaats. Emel nam een kijkje en deed verslag van de resultaten.

Donderdag 20 juni organiseerden Stadsdeel West en ABC Alliantie een Talentenbeurs in De Nieuwe Liefde. Deze bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van de motie die ik vorige jaar namens GroenLinks heb ingediend. Doel van het voorstel was om langdurig werklozen in contact te brengen met bedrijven en ondernemers in West.

140 matches

De Talentenbeurs werd druk bezocht door werkzoekenden, werkgevers en organisaties. Aanvankelijk konden zich maximaal 100 mensen aanmelden, maar uiteindelijk was er plek voor maar liefst 150 mensen die een baan zoeken. Hiervan hebben wel 140 mensen een match gemaakt met een werkgever of instellingen. Het was dus een zeer geslaagde Talentenbeurs.

De deelnemers waren erg enthousiast en gingen uitvoerig in gesprek met de werkgevers en organisaties. De aanwezige werkgevers en organisaties (o.a. Osira Amstelring, Philadelphia Zorg, Capabel Taal, Randstad, Temp Team, Politie enz.) hadden concrete vacatures, werkervaringsplaatsen of vrijwilligerswerk in de aanbieding. Hetty Welchen, wethouder Werk en Inkomen, benadrukte in haar toespraak dat de matches niet vrijblijvend zullen zijn. “Wij gaan ze volgen en kijken of deze match in praktijk geleid heeft tot resultaten. Als blijkt dat dit soort ontmoetingen succes hebben, dan zullen we dit vervolgen”, aldus Hetty Welchen.

 

Blijven werken aan werkgelegenheid

Ik vind het belangrijk dat we aandacht blijven vragen voor de groepen die het moeilijk hebben in onze stadsdeel. Vooral in deze tijd. Door de economische recessie komen er meer werklozen bij en raken steeds meer mensen in armoede. Deze mensen raken ook hun netwerken kwijt. Naast dat de Talentenbeurs moet leiden naar werk en werkervaringsplekken, is het ook een functionele gelegenheid om je netwerk te vergroten.

 

Het succes van de Talentenbeurs is voor mij een extra motivatie om mij te blijven inzetten en vastbijten in de thema’s werkgelegenheid en armoede. Ik wil dat het stadsdeel blijft zoeken naar nieuwe manieren om de weg naar betaald werk makkelijker te maken voor mensen die langdurig werkloos zijn. Juist omdat de landelijke maatregelen van VVD en PvdA deze mensen opgeeft.

 

Dinsdag 2 juli stelde GroenLinks voor om samen met de centrale stad, welzijnsorganisaties en DWI alle middelen in te zetten om de toeleiding naar werk te versterken en daarbij extra maatregelen te ondernemen om ook de stap van vrijwilligerswerk naar werk te ondersteunen. Dit voorstel kon rekenen op brede steun in de deelraad van Amsterdam West en werd overgenomen.

Meer weten over de Talentenbeurs? Bekijk ook dit artikel.