Emel blogt: "Was het maar elke dag Vrijwilligersdag"

Woensdag 7 december is het de "Nationale Dag van de Vrijwilliger". Raadslid Emel Can zou graag zien dat de landelijke overheid vrijwilligers betrekt bij hun beleidsplannen.

2011 is het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. Mooi dat de vrijwilligers internationaal in de schijnwerpers worden gezet. Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. Alweer een goed initiatief. Maar op nationaal niveau zouden de schijnwerpers wel wat vaker op de vrijwilligers mogen worden gericht. En niet alleen een keer in zoveel tijd.

Er zouden jaarlijks momenten moeten zijn, waarbij de rol van de overheid ten aanzien van het vrijwilligerswerk geëvalueerd wordt. Daarbij is meer er- en herkenning van de competenties en meerwaarde van vrijwilligerswerk zeker ook op z’n plaats.

De vrijwilligers zouden niet alleen moeten worden benaderd om iets te doen voor de samenleving, maar zouden ook benaderd moeten worden bij het maken van beleidskeuzes, over waar zij in hun vrijwilligerswerk mee te maken hebben. Vrijwilligers zijn immers de kritische “werknemers” van deze beleidskeuzes. Als we de ervaringen en betrokkenheid van de vrijwilligers beter laten aansluiten op overheidsinstellingen, dan kunnen overheid en vrijwilligers samen hele mooie dingen bereiken.

Op lokaal niveau heeft GroenLinks Amsterdam West alvast aangegeven dat vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het lokale beleid. Dit komt terug in Welzijn Nieuw Stijl, waarbij de vrijwilligers als onmisbare factor worden gezien. Wethouder Hetty Welschen heeft regelmatig gesprekken met vrijwilligers en –organisaties tijdens de vormgeving en uitvoering van het welzijnsbeleid. Juist nu de eigen kracht van bewoners centraal staat en bewoners het meer samen moeten gaan rooien, kunnen de vrijwilligers een belangrijke verbindende schakel zijn. 

 

Meer weten? Lees ook het volgende artikel over de regie van vrijwilligers.